Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami. Tom 36 - Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft, Janusz Dworak - ebook

Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami. Tom 36 ebook

Ewa Magier-Łakomy, Boguszewicz-Kreft Monika, Janusz Dworak

0,0
42,00 zł

Opis

Znaczący wkład uczelni ekonomicznych w rozwój społeczno-gospodarczy kraju nie budzi wątpliwości. Są one motorem procesu przekształcania przedsiębiorstw nastawionych głównie na zysk w inteligentne organizacje zapewniające rozwój gospodarczy całego kraju. Dynamicznie zmieniające się środowisko zewnętrzne narzuca firmom konieczność wdrażania nowych koncepcji prowadzenia biznesu, a ich źródłem są teorie naukowe twórczo wykorzystane przez dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych. Uczelnie, aby sprostać wyzwaniu jakim jest właściwe przygotowanie kadr, realizują swoją misję sięgając do nowoczesnej wiedzy, którą same także generują w wyniku żmudnych dociekań, stawianiu hipotez, prowadzeniu badań, dyskusji nad problemami oraz publikowaniu wniosków do jakich doszli ludzie nauki. Zadaniem tego procesu jest ciągłe przeobrażanie sposobów gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa.

Niniejsza publikacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i przedsiębiorców, dostarcza kolejną porcję nowoczesnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem organizacji w gospodarce rynkowej. Jej celem jest zainspirowanie czytelników do:
- opracowywania koncepcji nastawionych na generowanie nowych pomysłów,
- pobudzania, inspirowania i uaktywniania zasobów intelektualnych czytelników,
- konsolidowania procesów zarządzania ze zmianami cywilizacyjnymi,
- wyzwalania inicjatywy do dalszych poszukiwań.

Zapraszając do czytania chcielibyśmy zachęcić Szanownych czytelników do refleksji, które mogłyby przyczynić się do tworzenia nowych koncepcji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne