Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Tom 14 - Janusz Dworak, Jacek Jaworski - ebook

Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Tom 14 ebook

Janusz Dworak, Jacek Jaworski

0,0
79,00 zł

Opis

Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed wyższymi uczelniami specyficzne wymagania. Dotyczą one nie tylko samego przekazywania wiedzy, ale także metod jego organizacji i sterowania. To z kolei jest domeną zarządzania szkołą wyższą. Zebrane w XIV. tomie Prac Naukowych Wyż­szej Szkoły Bankowej w Gdańsku prace pokazują dyle maty i wyzwania związane z zarządzaniem nowoczesną uczelnią. W szczególności zaś doty­czą:
- wzajemnych zależności pomiędzy szkołą wyższą i jej otoczeniem,
- organizacji i metod zarządzania uczelnią,
- narzędzi zarządzania jakością w szkole wyższej.

Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do menedżerów współczesnych uczelni. W swoich zamierzeniach ma jednocześnie być przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji naukowej nad procesami związanymi z zarządzaniem i organizacją szkoły wyższej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne