Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Tom 3 - Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) - ebook

Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Tom 3 ebook

Falencikowski Tadeusz, Janusz Dworak

0,0
57,00 zł

Opis

Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosq z sobą procesy globalizacji i integracji. Wymaga to od ośrodków akademickich czynnego włączenia się w nurt tych poszukiwań. Wyrazem tych działań jest niniejsza publikacja, w której można znaleźć treści związane m.in. z:
-zarządzaniem przedsiębiorstwem w kryzysie,
-odpowiedzialnością kadry kierowniczej,
-oddziaływaniem instytucji publicznych na rozwój gospodarki,
-przesłankami do tworzenia organizacji sieciowych,
-teorią motywacji i postaw.

Autorzy prac mają nadzieję, że ich lektura zainspiruje czytelników nie tylko do wdrażania teoretycznych aspektów badań w zakładach pracy, ale rów­nież do śledzenia prac nad celami i uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jakie prowadzą pracownicy i współpracowni­ków Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF