Modlitewnik do Bożego miłosierdzia - ks. Leszek Smoliński - ebook

Modlitewnik do Bożego miłosierdzia ebook

Leszek Smoliński

5,0

Opis

Modlitewnik do Bożego miłosierdzia został przygotowany specjalnie na Rok Jubileuszowy, Nadzwyczajny Rok Bożego Miłosierdzia. Układ modlitw, adoracji i nabożeństw prowadzi wiernych od Starego Testamentu przez Nowy Testament, aż po modlitwy poświęcone specjalnie temu szczególnemu okresowi łaski. Wierni znajdą w modlitewniku wszystkie rodzaje kanonicznej modlitwy i uwielbienia Pana Boga. Ich dobór oraz rozważania specjalnie stworzone na czas Roku Jubileuszowego pozwolą każdemu chrześcijaninowi w szczególny sposób wypraszać łaski, dziękować za nie i adorować modlitwą Nieskończone Miłosierdzie Boże. „Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża” (DiM 15). Przyzywając wstawiennictwa świętych Apostołów Bożego Miłosierdzia możemy uwielbiać Trójjedynego Boga i powtarzać nieustannie: „Jezu, ufam Tobie!”, wypraszając łaski dla nas samych i całego świata.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 110

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.

Dzienniczek, 951

Słowo wstępne

W liście apostolskim Novo millennio ­ineunte św. Jan Paweł II stwierdził, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy” (n. 33).

Podążając za myślą Papieża Miłosierdzia, warto się zatrzymać nad modlitwą o miłosierdzie, które jest potrzebne człowiekowi jak nic innego. Miłosierdzie Boże to „miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. Dlatego „Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża” (Dives in misericordia, 15). Przyzywając wstawiennictwa świętych Apostołów Bożego Miłosierdzia, możemy uwielbiać Trójjedynego Boga i powtarzać nieustannie: „Jezu, ufam Tobie!”, wypraszając łaski dla nas samych i całego świata.

ks. Leszek Smoliński

Psalmy miłosierdzia

UFNOŚĆ WŚRÓD NIEBEZPIECZEŃSTW

Psalm 25(24)

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże,

Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;

doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,

i naucz mnie Twoich ścieżek!

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,

i w Tobie mam zawsze nadzieję.

Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,

na łaski Twoje, co trwają od wieków.

Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości

ze względu na dobroć Twą, Panie!

Pan jest dobry i prawy:

dlatego wskazuje drogę grzesznikom;

rządzi pokornymi w sprawiedliwości,

ubogich uczy swej drogi.

Wszystkie ścieżki Pana – to łaskawość i wierność

dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,

odpuść mój grzech, a jest on wielki.

Kim jest człowiek, co się boi Pana?

Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

Będzie on przebywał wśród szczęścia,

a jego potomstwo posiądzie ziemię.

Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,

i powierza im swoje przymierze.

Oczy me zawsze zwrócone na Pana,

gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

Oddal uciski mojego serca,

wyrwij mnie z moich udręczeń!

Spójrz na udrękę moją i na boleść

i odpuść mi wszystkie grzechy!

Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu

i gwałtownie mnie nienawidzą.

Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,

bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,

bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

Boże, wybaw Izraela

ze wszystkich jego ucisków!

W CIĘŻKIEJ CHOROBIE

Psalm 41(40)

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>,

w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,

uczyni szczęśliwym na ziemi

i nie wyda go wściekłości jego wrogów.

Pan go pokrzepi na łożu boleści:

podczas choroby poprawi całe jego posłanie.

Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną;

uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!»

Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie:

«Kiedyż on umrze i zginie jego imię?»

A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa,

w sercu swym złość gromadzi,

a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.

Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą

i obmyślają moją zgubę:

«Zaraza złośliwa nim zawładnęła»

i «Już nie wstanie ten, co się położył».

Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem

i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.

Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie,

abym im odpłacił.

Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy,

że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.

A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości

i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

od wieku aż po wiek!

Amen, amen.

TĘSKNOTA ZA BOGIEM I ŚWIĄTYNIĄ Z PROŚBĄ O POWRÓT DO ŚWIĄTYNI

Psalm 42(41) i 43(42)

Jak łania pragnie

wody ze strumieni,

tak dusza moja pragnie

Ciebie, Boże!

Dusza moja pragnie Boga,

Boga żywego:

kiedyż więc przyjdę i ujrzę

oblicze Boże?

Łzy stały się dla mnie chlebem

we dnie i w nocy,

gdy mówią mi co dzień:

«Gdzie jest twój Bóg?»

Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie,

ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu,

do domu Bożego,

wśród głosów radości i dziękczynienia

w świątecznym orszaku.

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,

i czemu jęczysz we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:

Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

A we mnie samym dusza jest zgnębiona,

przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu

i z ziemi Hermonu, i z góry Misar.

Głębia przyzywa głębię

hukiem Twych potoków.

Wszystkie twe nurty i fale

nade mną się przewalają.

Za dnia udziela mi

Pan swojej łaski,

a w nocy Mu śpiewam,

sławię Boga mego życia.

Mówię do Boga: Moja Skało,

czemu zapominasz o mnie?

Czemu chodzę smutny,

gnębiony przez wroga?

Kości we mnie się kruszą,

gdy lżą mnie przeciwnicy,

gdy cały dzień mówią do mnie:

«Gdzie jest twój Bóg?»

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,

i czemu jęczysz we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:

Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

WEZWANIE I PROŚBA POKUTNIKA

Psalm 51(50)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku

i prawym w swoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu

i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele:

niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów

i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:

niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

Otwórz moje wargi, Panie,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą

i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:

odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,

wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

W CIENIU BOŻYCH SKRZYDEŁ

Psalm 57(56)

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,

u Ciebie chronię swe życie:

chronię się pod cień Twoich skrzydeł,

aż przejdzie klęska.

Wołam do Boga Najwyższego,

do Boga, który czyni mi dobro.

Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi,

niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą;

niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.

Pośrodku lwów spoczywam,

co pożerają synów ludzkich.

Ich zęby to włócznie i strzały,

a język ich niby miecz ostry.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Zastawili sieć na moje kroki

i zgnębili moje życie.

Przede mną dół wykopali:

sami wpadli do niego.

Serce moje jest mocne, Boże,

mocne serce moje;

zaśpiewam i zagram.

Zbudź się, duszo moja,

zbudź, harfo i cytro!

Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie;

zagram Ci wśród narodów,

bo Twoja łaskawość aż do niebios,

a wierność Twoja po chmury!

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a Twoja chwała ponad całą ziemię!

SPRAWIEDLIWE RZĄDY BOŻE

Psalm 92(91)

Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

głosić z rana Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami,

na harfie dziesięciostrunnej i lirze

i pieśnią przy dźwiękach cytry.

Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,

cieszę się dziełami rąk Twoich.

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,

bardzo głębokie Twe myśli!

Człowiek nierozumny ich nie zna,

a głupiec ich nie pojmuje.

Chociaż występni plenią się jak zielsko

i złoczyńcy jaśnieją przepychem,

i tak [idą] na wieczną zagładę.

Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

Bo oto wrogowie Twoi, Panie,

bo oto wrogowie Twoi poginą,

rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,

skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,

<tych, co powstają na mnie>.

Słuchają moje uszy moich przeciwników.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,

rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Wydadzą owoc nawet i w starości,

pełni soków i zawsze żywotni,

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,

moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

BŁOGOSŁAW, DUSZO MOJA, PANA!

Psalm 103(102)

Błogosław, duszo moja, Pana,

i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

Błogosław, duszo moja, Pana,

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,

On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami:

odnawia się młodość twoja jak orła.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,

bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,

dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo łagodny.

Nie wiedzie sporu do końca

i nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

Jak jest odległy wschód od zachodu,

tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

Jak się lituje ojciec nad synami,

tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,

pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa;

kwitnie jak kwiat na polu:

ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,

i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,

a Jego sprawiedliwość nad synami synów,

nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Pan w niebie tron swój ustawił,

a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,

pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,

<by słuchać głosu Jego słowa>.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,

słudzy Jego, pełniący Jego wolę!

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,

na każdym miejscu Jego panowania:

błogosław, duszo moja, Pana!

DOSKONAŁOŚĆ PRAWA BOŻEGO

Psalm 119(118)

Alef

Szczęśliwi, których droga nieskalana,

którzy postępują według Prawa Pańskiego.

Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

całym sercem Go szukają,

którzy nie czynią nieprawości,

lecz kroczą Jego drogami.

Ty na to dałeś swoje przykazania,

by pilnie ich przestrzegano.

Oby moje drogi były niezawodne

w przestrzeganiu Twych ustaw!

Wtedy nie doznam wstydu,

gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

Chcę Ci dziękować szczerym sercem,

gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.

Przestrzegać będę Twych ustaw:

nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet

Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

– Przestrzegając słów Twoich.

Z całego serca swego szukam Ciebie;

nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!

W sercu swym przechowuję Twą mowę,

by nie grzeszyć przeciw Tobie.

Błogosławiony jesteś, Panie,

naucz mnie Twoich ustaw!

Opowiadam swoimi wargami

wszystkie wyroki ust Twoich.

Cieszę się z drogi Twych upomnień

jak z wszelkiego bogactwa.

Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

i ścieżki Twoje rozważał.

Będę się radował z Twych ustaw:

słów Twoich nie zapomnę.

Gimel

Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

i przestrzegał słów Twoich.

Otwórz moje oczy, abym ujrzał

dziwy Twojego Prawa.

Jestem gościem na ziemi

nie kryj przede mną Twych przykazań!

Dusza moja omdlewa tęskniąc

wciąż do wyroków Twoich.

Zgromiłeś pyszałków;

przeklęci odstępujący od Twych przykazań!

Oddal ode mnie

hańbę i pogardę,

bo zachowuję Twoje napomnienia.

Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie,

Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

Twoje ustawy są moimi doradcami.

Dalet

Przylgnęła do prochu moja dusza:

Przywróć mi życie według Twego słowa!

Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie:

o Twoich ustawach mię poucz!

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

abym rozważał Twe cuda.

Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty:

podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem!

Drogę kłamstwa

odwracaj ode mnie,

daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

Drogę wierności obrałem,

pragnąc Twoich wyroków.

Lgnę do Twoich napomnień,

nie daj mi okryć się wstydem!

Biegnę drogą Twoich przykazań,

bo czynisz moje serce szerokim.

He

Naucz mnie, Panie,

drogi Twoich ustaw,

bym strzegł ich aż do końca.

Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

a zachowywał je całym sercem.

Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań,

bo ja się nimi raduję.

Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

a nie do zysku!

Odwróć me oczy,

niech na marność nie patrzą;

przez swoje słowo udziel mi życia!

Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę,

daną bojącym się Ciebie.

Odwróć moją hańbę,

która mnie trwoży,

bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

Oto pożądam Twoich postanowień:

według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!

Waw

Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

bo polegam na Twoich słowach.

Nie odbieraj moim ustom

słowa prawdy,

bo ufam Twoim wyrokom,

a Prawa Twego zawsze strzec będę,

na wieki, na zawsze.

Chcę kroczyć drogą przestronną,

bo szukam Twoich postanowień.

O Twych rozkazach chcę mówić

w obecności królów,

a nie doznam wstydu.

I będę się weselił z Twoich przykazań,

które miłuję.

Wznoszę ręce moje

ku Twym przykazaniom,

które kocham,

i rozważam Twoje ustawy.

Zain

Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

przez które mi dałeś nadzieję.

W moim ucisku to pociechą dla mnie,

że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

Panie, doznaję pociechy.

Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

porzucających Twe Prawo.

Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

na miejscu mego pielgrzymowania.

Nocą pamiętam

o Twoim imieniu, Panie,

by zachowywać Twe Prawo.

Oto, co do mnie należy:

zachowywać Twe postanowienia.

Chet

Moim działem jest Pan – mówię,

by zachować Twoje słowa.

Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

Rozważam moje drogi

i zwracam stopy do Twoich napomnień.

Śpieszyłem bez ociągania,

by przestrzegać Twoich przykazań.

Oplotły mię więzy grzeszników:

nie zapomniałem o Twoim Prawie.

Wstaję o północy,

aby Cię wielbić

za słuszne Twoje wyroki.

Jestem przyjacielem

wszystkich, którzy się boją Ciebie,

co strzegą Twych postanowień.

Twoja łaska, Panie,

napełnia ziemię:

naucz mnie Twoich ustaw!

Tet

Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze