Wydawca: BC Edukacja Kategoria: Nauka i nowe technologie Język: polski Rok wydania: 2008

Uzyskaj dostęp do tej
i ponad 20000 książek
od 6,99 zł miesięcznie.

Wypróbuj przez
7 dni za darmo

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

e-czytniku kup za 1 zł
tablecie  
smartfonie  
komputerze  
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Przeczytaj fragment w darmowej aplikacji Legimi na:

Liczba stron: 84 Przeczytaj fragment ebooka

Odsłuch ebooka (TTS) dostępny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacji Legimi na:

Androida
iOS
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Zarządzanie projektem. Wydanie 2 - Wolfgang Lessel

Książka ta ma za zadanie pokazać w sposób chronologiczny wszystkie etapy realizacji projektów:

od planowania wstępnego do planu struktury i zatwierdzenia projektu,

sporządzenia planu szczegółowego, planu wykorzystania zasobów, kosztorysu, kontroli jakości i oceny ryzyka związanego z projektem,

podziału i delegowania obowiązków, planu i tematyki spotkań kontrolnych, kontrolingu finansowego.

Autor wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, rozszerza ją i udziela licznych praktycznych wskazówek, które pomogą usystematyzować pracę zarówno nad małymi, jak i bardziej rozbudowanymi projektami.

Opinie o ebooku Zarządzanie projektem. Wydanie 2 - Wolfgang Lessel

Cytaty z ebooka Zarządzanie projektem. Wydanie 2 - Wolfgang Lessel

Skoro sięgnąłeś po tę książkę, jesteś prawdopodobnie członkiem zespołu projektowego lub jego kierownikiem i chcesz zwiększyć skuteczność swojej pracy, a może chcesz po prostu zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania projektem lub pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
Planowanie urlopu, zakup samochodu, przeprowadzka, budowa domu – w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z elementami zarządzania projektem, do których należą: wyznaczanie celów, zarządzanie zasobami, administrowanie budżetem, komunikowanie się z innymi uczestnikami, sprawdzanie możliwości dostaw, analiza szans i ryzyka, w niektórych z tych przypadków – sporządzanie harmonogramu, ocena końcowa.
Gwarancję sukcesu w zarządzaniu projektami daje zatem użycie odpowiednich narzędzi. Zadaniem niniejszej książki jest przede wszystkim pomoc w ustrukturalizowaniu działań w tej dziedzinie oraz przedstawienie modelu skutecznego zarządzania, czy też efektywnego współdziałania w ramach projektów profesjonalnych.
pojęcie zarządzania. Od strony funkcjonalnej zarządzanie jest jednoznacznie identyfikowalnym procesem, który składa się z faz planowania, organizacji, realizacji i kontroli. 3 Zarządzanie to kierowanie systemami socjotechnicznymi
Lista kontrolna wniosku projektowego Jaka jest nazwa projektu? Czy cel projektu został jednoznacznie określony? Czy ustalono cele cząstkowe? Czy projekt został dostatecznie uzasadniony (również od strony strategii oraz ekonomicznej analizy korzyści i strat)? Czy określono zleceniodawcę? Czy znani są członkowie komitetu sterującego? Czy znani są członkowie komisji merytorycznej? Czy ustalono możliwie najwcześniejszy termin rozpoczęcia projektu?
Czy określono termin zakończenia projektu? Czy wyznaczono budżet? Czy wyspecyfikowano koszty osobowe? Czy sprecyzowano koszty środków rzeczowych? Jaka jest wysokość kosztów zewnętrznych konsultantów? Czy określono zakresy odpowiedzialności? Czy udzielono uprawnień do wydawania poleceń? Czy określono czynniki ryzyka i kryteria wstrzymania projektu? Czy sporządzono plan faz projektu, kamieni milowych i kosztów? Czy dobrano zespół pracowników i określono zakres obowiązków każdego z nich? 2.6 Faza kick-off W tej fazie po akceptacji
Lista kontrolna do formularza na zebranie Nazwa i numer projektu Zleceniodawca Numer i data spotkania w sprawie projektu, dodatkowo ew. numer wersji Data, godzina, miejsce Uczestnicy Cel zebrania Dotychczas osiągnięte cele Szanse i ryzyko w dalszych etapach Podział zadań Ustalenie zadań, podział obowiązków wśród pracowników zespołu, wyznaczenie terminów Organigram projektu Już na początku należy naszkicować
Na początku pojawia się zawsze pomysł na projekt. Czy plan, który powstanie, będzie realizowany jako projekt z jasnymi celami, ustalonym harmonogramem i własną organizacją, zależy od jednoznacznej decyzji – projekt należy zacząć od zlecenia go komuś. Z każdym projektem powiązany jest zespół osób kompetentnych. Należą do niego: – zleceniodawca – ew. komitet sterujący – kierownik projektu – zespół projektowy. Może tu jeszcze dojść komisja merytoryczna. W zleceniu projektu najważniejszy jest jego cel. Orientuje się on wokół tzw. trójkąta magicznego, na który składają się technika/jakość, terminy i koszty. Po wyznaczeniu celów i określeniu warunków otoczenia ustala się pakiety robocze i fazy, do których następnie przyporządkowuje się kamienie milowe. Powstaje z tego plan strukturalny projektu (PSP). Materiałem pomocniczym do jego sporządzenia jest technika planu sieciowego lub wykres Gannta. Można też zastosować oprogramowanie do zarządzania projektami. Od samego początku należy zwracać uwagę na rozwój zespołu. Od momentu zebrania kick-of f oraz zebrania rozpoczynającego projekt należy ustalić reguły komunikacji i postępowania z dokumentacją.
Instruowanie Instruowanie jest mocno zorientowane na zadania, a mało na pracownika – Ten styl zarządzania charakteryzuje się wydawaniem pracownikowi konkretnych poleceń. Pracownik odznacza się małą wiedzą, zaangażowaniem i wiarą we własne siły w zakresie wykonywanego zadania. Szef ma decydujący wpływ na wykonywane zadanie. Relacje pracownicze nie są na pierwszym planie. Naprowadzanie Jest zorientowane w takim samym stopniu na zadanie, co na pracownika. Jeśli umiejętności pracowników są niewielkie, ale wykazują oni dużą gotowość do pracy, przełożony powinien ich naprowadzić. Przełożony w znacznym stopniu kieruje wykonaniem zadania przez pracownika lub zespół. Z uwagi na wysokie zaangażowanie współpracowników jest jednak otwarty na wszelkie ich propozycje, omawia z nimi decyzje oraz informuje o
Wspieranie Jest mocno zorientowane na pracownika. Zarządzanie wspierające stosuje się wobec pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, ale niewykazujących zaangażowania w konkretną pracę. Przełożony musi poprzez obserwację stwierdzić, czy taka sytuacja ma miejsce. Wspieranie oznacza udzielanie pracownikom pomocy przy podejmowaniu decyzji oraz zachęcanie ich. Delegowanie Delegowanie jest w równie niewielkim stopniu zorientowane na zadania, co na pracownika. Ten styl zarządzania odznacza się tym, że przełożony przenosi całkowitą odpowiedzialność za rozwiązywane problemy i podejmowane decyzje na swoich współpracowników. Styl ten jest odpowiedni, jeżeli pojedynczy pracownik lub zespół mają bardzo wysokie kwalifikacje i wykazują wobec stawianych zadań bardzo duże zaangażowanie. 4.2 Rozwój zespołu projektowego Wszystkie prace przy projekcie przebiegają
Jeśli rozpatrujemy projekty pod kątem zarządzania jakością, nie różnią się one od czynności liniowych w firmie lub instytucji. Zarządzanie jakością należy rozumieć jako proces całościowy, dotyczący projektu we wszystkich jego fazach.