Zarządzanie ryzykiem w małym banku - Wiesław Żółtkowski - książka

Zarządzanie ryzykiem w małym banku książka papierowa

Wiesław Żółtkowski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Autor w przystępny sposób omawia:
• rolę kapitału w funkcjonowaniu banku,
• ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji,
• metody ograniczania ryzyka kredytowego,
• aspekty ryzyka rynkowego,
• realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej,
• obszary ryzyka operacyjnego,
• ryzyko płynności i finansowania aktywów,
• sens przeprowadzania testów warunków skrajnych,
• podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego,
• zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych.

Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.

Liczba stron: 236

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788375568349

Wydanie: 1