Wybrane problemy i wyzwania społeczne -  - książka

Wybrane problemy i wyzwania społeczne książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Monografia przedstawia artykuły autorów, którzy podjęli wysiłek, aby poszukać uzasadnienia dla wybranych aspektów i wyzwań społecznych w kontekście transdyscyplinarnym. Przenikliwość tez, które próbowali zgłębić autorzy, wskazuje, że poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące nie tylko kondycji moralnej człowieka, ale i rolę idei filozoficznych w życiu społecznym i ekonomicznym. Nie zabrakło również poszukiwań na gruncie psychologii, socjologii i demografii. Przenikliwość poszukiwań określiła główne założenia przyjęte w tytule monografii i wyznaczyła jej zakres, co w konsekwencji doprowadziło do wielowarstwowości podjętego zagadnienia. Jednocześnie przyniosła określoną metodologię, to znaczy uwolniła badaczy od sztywnych ram, które zakładają, że, poruszając konkretne tematy w swych artykułach, muszą je realizować w perspektywie metod przyjętych w ich dyscyplinach naukowych. Oczywiście autorzy w swych badaniach trzymali się konkretnych sposobów prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, ale zabieg ten nie zniwelował zamierzeń interdyscyplinarności podjętego zagadnienia. Należy zauważyć, że w przypadku artykułów z zakresu filozofii, psychologii czy socjologii, mamy cały „pakiet” zastosowanej metodologii, ale nie jest to jedyny walor tych tekstów. Możemy dostrzec próby zrozumienia bytu ludzkiego w świetle jego bycia w świecie, natomiast problematyka z zakresu demografii i ekonomii społecznej nie zamyka się jedynie w suchych liczbach, a konkretnych pytaniach egzystencjalnych. Proponowana monografia składa się z dwóch części. Pierwszą zatytułowano: Wybrane problemy z zakresu filozofii, psychologii i socjologii. Druga część nosi tytuł: Wybrane problemy z zakresu demografii i ekonomii społecznej. Podział na dwie części był konieczny, ponieważ, aby zachować jasność i przejrzystość, należało usystematyzować i przypisać teksty autorów do konkretnych dyscyplin, mimo to zachowano transcyscyplinarny wymiar monografii. (fragment wstępu)

Liczba stron: 274

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788365038067

Oceny
0,0
0
0
0
0
0