Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty - Prof. Krystyna Brzozowska - ebook

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty ebook

Krystyna Brzozowska

0,0
58,00 zł

Opis

Partnerstwo publiczno-prywatne stało się synonimem zmian w zarządzaniu sektorem publicznym w odniesieniu do tworzenia i utrzymania infrastruktury. Przez jednych jest postrzegane jako wszelkie zło, a przez innych z kolei jako złoty środek na rozwiązanie dwóch problemów jednoczeoenie - braku wystarczającej infrastruktury publicznej i braku środków budżetowych.

Książka Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty napisana przez Krystynę Brzozowską jest kontynuacją zainteresowań Autorki problemami współpracy sektora prywatnego i sektora publicznego w rozwoju inwestycji publicznych. Szczegółowo analizuje ona i ocenia rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie. Szczególny nacisk położono w książce na projekty PPP w zakresie infrastruktury gospodarczej, co jest uzasadnione możliwością porównywania ich rozwoju w różnych krajach europejskich o zróżnicowanym poziomie rozwoju.

W pierwszej części Autorka zaprezentowała zagadnienia dotyczące specyfiki inwestycji publicznych i ryzyka z nimi związanego zwracając szczególną uwagę na aspekty zarządzania ryzykiem. Druga część została poświęcona ocenie tendencji rozwoju partnerstwa w Europie pod kątem otoczenia instytucjonalnego i aktywności inwestycyjnej PPP.

Końcowa część pracy dotyczy zagadnień rozwoju PPP w krajach wschodniej i środkowej Europy, które generalnie posiadają niewielkie doświadczenie w propagowaniu i realizacji projektów PPP, gdzie szczególną uwagę zwrócono na ocenę rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne