Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje – Inwestowanie – Efekty - Prof. Krystyna Brzozowska - ebook

Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje – Inwestowanie – Efekty ebook

Krystyna Brzozowska

0,0
51,00 zł

Opis

Aniołowie biznesu, jako dostawcy kapitału, a także mentorzy i współzarządzający przedsięwzięciami, są w centrum zainteresowania książki K. Brzo­zowskiej „Business Angels na rynku kapitałowym: motywacje, inwestowanie, efekty".

Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzięć inno­wacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu biznesowym, a także wskazuje główne korzyści i zagrożenia płynące z takiego zaangażowania inwestycyjnego.

W książce przeanalizowano ekonomiczne przesłanki zapotrzebowania na aniołów biznesu, przedstawiono ich definicję, charakterystykę standardowe­go profilu i celów działania oraz występujące na rynku wysokiego ryzyka „rodzaje aniołów" wyodrębnione według wybranych kryteriów. Badaniu pod­dano również problematykę inwestowania przez anioły biznesu, a w szczególności formy ich działania oraz poszczególne etapy procesu podejmowa­nia decyzji inwestycyjnych i warunków zaangażowania kapitałowego, a także kwestie współistnienia z funduszami venture capital. Dla zobrazowania skali działania aniołów biznesu zwięźle zaprezentowano rozwój instytucji aniołów biznesu w jej kolebce, czyli w Stanach Zjednoczonych oraz w kra­jach Unii Europejskiej i innych, a na ich tle analizę dotychczasowej działalności aniołów biznesu w Polsce.

Książka „Business Angels na rynku kapitałowym: motywacje, inwestowanie, efekty" jest adresowana do specjalistów zajmujących się problemami kapi­tału i źródeł finansowania. Stanowi bazę informacyjna dla potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów, a także może służyć jako podstawa do pogłębie­nia badań w zakresie rynku wysokiego ryzyka.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne