Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej -  - książka

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Paweł Grata
Problemy alkoholizmu w polityce państwa polskiego w okresie międzywojennym
Wprowadzenie
Alkoholizm jako problem społeczny w Polsce
Kształtowanie się reguł prawnych przeciwdziałania alkoholizmowi
Podstawy organizacyjne przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce
Aktywność władz publicznych i organizacji społecznych na polu walki z alkoholizmem
Zakończenie

Mateusz Rodak
Fenomen samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939. Analiza statystyczna
Uwagi wstępne
Metodologia. Źródła do badań zjawiska samobójstwa. Problemy
Samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939

Barbara Danowska-Prokop
Stosunek władz państwowych i śląskich władz wojewódzkich do ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939
Wstęp
Działania władz państwowych i wojewódzkich zmierzające do reorganizacji instytucji górniczych ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939
Ingerencja władz nadzorczych w wewnętrzne sprawy instytucji brackich
Podsumowanie

Anna Jarosz-Nojszewska
Ubezpieczenia społeczne pracowników dóbr żywieckich do 1939 roku
Uwagi wstępne
Posiadłości Habsburgów w Galicji do 1918 r.
Ubezpieczenie pracowników dóbr żywieckich w czasach monarchii habsburskiej
Dobra żywieckie pod zarządem państwowym (1919–1924) i pod zarządem Dyrekcji Dóbr Żywieckich (1924–1939)
Ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe pracowników umysłowych
Podsumowanie

Elżbieta Słabińska
Działalność publicznych służb zatrudnienia wśród ludności cywilnej powracającej do Polski na przykładzie funkcjonowania punktu etapowego w Międzylesiu
Wprowadzenie
Podstawowe założenia polityki zatrudnienia w latach 1944–1949
Organizacja repatriacji ludności na nowe terytorium państwa polskiego
Punkt etapowy PUR w Międzylesiu
Zasady i efekty werbunku do pracy
Uwagi końcowe

Edyta Czop
Problemy emancypacji kobiet w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia
Wprowadzenie
Kobieta na rynku pracy
Kobiety w sferze publicznej
Zakończenie

Dariusz Jarosz
Bezrobocie w listach do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1994 roku
Wprowadzenie
Prośby o porady, skargi na urzędy
Krzywda
System walki z bezrobociem
Pomysły dla siebie i innych
Konkluzje

Krzysztof Chaczko
Pomoc społeczna w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza wybranych elementów funkcjonowania systemu

Wstęp
Opieka społeczna w Drugiej Rzeczypospolitej
Pomoc społeczna w Trzeciej Rzeczypospolitej
Konkluzje

Liczba stron: 226

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788379967377