Nowe zasady opodatkowania bonów po zmianach od 1 stycznia 2019 r. - Tomasz Krywan - ebook

Nowe zasady opodatkowania bonów po zmianach od 1 stycznia 2019 r. ebook

Tomasz Krywan

0,0
8,45 zł

Opis

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono nowe zasady opodatkowania bonów towarowych. Bony podzielono na dwie kategorie – jednorazowego i różnego przeznaczenia. Opodatkowaniu podlega wydanie bonu jednego przeznaczenia. Bony różnego przeznaczenia nadal nie będą podlegały VAT. Nowe przepisy nie mają zastosowania do bonów wyemitowanych do końca 2018 r. Przepisy te trzeba będzie stosować do bonów wyemitowanych od 1 stycznia 2019 r. W publikacji znajdziemy szczegółowe omówienie, na przykładach nowych regulacji. Dowiemy się m.in.:
• kiedy rozliczać sprzedaż bonów,
• kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą bonu,
jak rozróżnić bony jednorazowego przeznaczenia od bonów różnego przeznaczenia,
• jak dokumentować sprzedaż bonów

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne