Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations - Daria Frączek - ebook

Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations ebook

Daria Frączek

0,0
7,90 zł

lub
Opis

Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 33

Oceny
0,0
0
0
0
0
0MOST POPULAR BUSINESS TERMS, PHRASES AND ABBREVIATIONS 

Dear Readers,

Did your boss whitewash his latest attempts to astroturf your company’s product, dogfooding it to Tom, Dick and Harry, all the while forgetting that most of your equity is actually based on ghost assets at best? If you got that last sentence, kudos. Your understanding of corporate lingo is impeccable! Unfortunately, most folks aren’t quite there yet. Worse still, corporate bigwigs often conceal pretty simple ideas behind complex-sounding words and phrases to make themselves appear more business savvy. Enter the newest edition of BEM pocket business-language guides, where we try our best to help you trudge through all the pompous corporate jargon to get to the point... No matter how simple or down to earth it may actually be, once it’s sufficiently explained in plain old English!

attempt 

əˈtempt | próba

Tom, Dick and Harry 

tɒm dɪk ənd ˈhæri | tu: pierwszy lepszy, dowolna osoba prosto z ulicy

equity

 ˈekwəti | wartość majątku

kudos 

ˈkjuːdɒs | gratulacje (pot.)

lingo 

ˈlɪŋɡəʊ | język, gwara (pot.)

impeccable 

ɪmˈpekəbl | znakomity

folks 

fəʊks | ludzie

bigwig 

ˈbɪɡwɪɡ | gruba ryba, wielka szycha

to conceal 

tə kənˈsiːl | schować

complex 

ˈkɒmpleks | skomplikowany

X savvy 

ˈsævi | obeznany z X, mający smykałkę w X

enter... 

ˈentə(r) | oto..., witamy...

guide 

ɡaɪd | przewodnik

to trudge through sth 

tə trʌdʒ θruː ˈsʌmθɪŋ | brnąć przez coś

pompous 

ˈpɒmpəs | pompatyczny

jargon 

ˈdʒɑːɡən | żargon

down to earth 

daʊn tə ɜːθ | przyziemny

sufficiently 

səˈfɪʃntli | wystarczająco

plain old X 

pleɪn əʊld | stary, dobry X, zwyczajny X

Honorifics and Titles

Common Titles

TERM | MEANING | TRANSLATION

A

4-eye principle | a notion that at least two people have to be present at important decisions, e.g. at the bank |zasada “4 oczu” (np. w banku przy podejmowaniu ważnych decyzji, gdzie musza być obecne min. 2 osoby)account | where you keep your money in the bank. |kontoaccounts payable (AP) | all of the money that a company has to pay for goods and services; a liability account in the general ledger |zobowiązania tytułem dostaw i usług accounts receivable (AR) | all of the money that the company’s customers owe it for buying that company’s product or using its services on credit |należnościactionable | that which is useful or can be used for a certain action or purpose |zaskarżalny (prawo), przydatny (np. insight - przydatny wgląd, informacja na podstawie której można podejmować działania)adhocracy | a philosophy and type of management in which the company constantly evolves and changes to adapt to new conditions on the market |przyzwyczajenie do działania w warunkach zmiennego rynku, filozofia elastyczności spółkiadvanced ship(ping) notice (ASN) | a document that tells exactly what is going to be delivered to a company or person |wyprzedzające zawiadomienie o (nadchodzącej) wysyłceaffiliate | an organisation that is part of another organisation is its partner |oddział, filiaaftermarket (adj.) | that which has been used or lived in before |pochodzący z rynku wtórnego; używanyangel investor | a wealthy person who provides business start-ups with capital, usually in exchange for convertible debt or ownership equity. |anioł inwestycyjny, anioł biznesuappreciative inquiry (AI) | a method for studying and changing social systems involving the analysis of existing strong points, followed by a design of a desired future state  |analiza pozytywówassets | valuable items, properties or anything of material value |majątek, aktywa, środkiastroturfing  | a (negatively viewed) marketing tactic whereby company creates artificial buzz or positive marketing by using fake Internet nicknames in forums, instant messaging services, social networks etc. |„sianie sztucznej trawy”, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy (organizacji, kraju itp.) poprzez umieszczanie sztucznych komentarzy pozytywnych przez osoby, podszywające się pod zwykłych klientów firmyattorney-at-law | lawyer |prawnik

B

bank identifying code (BIC) | a letter code that identifies a bank in international money transfers |kod bankowy BICbarter economy | an economy in which there is no commonly accepted currency |gospodarka barterowaBasel III