Melancholia - Antoni Kępiński - ebook + książka

Melancholia ebook

Antoni Kępiński

4,5

Opis

Jest to książka o depresji, smutku, stanach nerwicowych — występujących w różnych chorobach psychicznych, ale i towarzyszących codziennemu życiu ludzi w różnym wieku i w różnych życiowych sytuacjach.

To, co napisał Kępiński o leczeniu depresji nadal pozostaje w mocy - staranna i wnikliwa analiza treści przeżyć jest jedynym sposobem postępowania zmierzającym do zaproponowania pacjentowi leczenia, dobranego do jego osobowości, a nie choroby.

Powstała koncepcja, która nie prowadzi do opisania jeszcze jednego szczegółu, a wręcz przeciwnie - wbrew utracie przez naszą cywilizację wiary w możliwość ogarnięcia całości - podejmuje próbę jej opisania.

Autor całe życie poświęcił chorym, darząc ich szacunkiem, współczuciem, oferując przyjaźń i zrozumienie. W ostatnich latach życia, nękany nieuleczalną chorobą, spisał A. Kępiński swoje praktyczne doświadczenia lekarskie, pozostawiając książki ważne dla lekarzy, ale równocześnie, przez swój głęboko humanistyczny stosunek do chorego, czytelne i przystępne dla każdego — do dziś niezastąpione.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 562

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,5 (4 oceny)
2
2
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
ANTONI KĘPIŃSKI
MELANCHOLIA
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2014
© Copyright by Wisława Kłodzińska–Batruch © Copyright by Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001
Wydanie pierwsze, Warszawa 1974; Tekst oparto na wydaniu: A. Kępiński, Melancholia, PZWL, Warszawa 1979
Opieka redakcyjna: LUCYNA KOWALIK
Projekt graficzny serii: WITOLD SIEMASZKIEWICZ
Redaktor techniczny: BOŻENA KORBUT
ISBN 978-83-08-05189-4
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. ul. Długa 1, 31-147 Kraków tel. (+48 12) 619 27 70 fax. (+48 12) 430 00 96 bezpłatna linia telefoniczna: 800 42 10 40 e-mail: [email protected] Księgarnia internetowa: www.wydawnictwoliterackie.pl
Konwersja: eLitera s.c.

BIBLIOGRAFIA[79]

1. Ackerknecht E., Kürze Geschichte der Psychiatrie, F. Encke, Stuttgart 1967. – 2. Agius S., Eisert H. G., Heimann H., Essai de classification psychologique et physiologique du syndrome dépressif, Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 1970, 106, l, 105. – 3. Aleksandrowicz J. W., Amitryptylina (clavil, NK 230) – nowy lek przeciwdepresyjny, NNiPP 1962, 5, 759. – 4. Aleksandrowicz J. W., Nerwice i choroby psychosomatyczne, PAN, Kraków 1971. – 5. Aleksandrowicz J.W., Obciążenie insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych, Psych. Pol. 1967, 4, 439. – 6. Aleksandrowicz J. W., Oksazepam – Wy 3498 – nowa pochodna benzodiazepiny, Psych. Pol. 1967, 1, 73. – 7. Aleksandrowicz J. W, Dzikowski H., Lucidril (ANP 235, Centrophenoxina) – obserwacje nad działaniem leku, NNiPP 1963, l, 97. – 8. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Próby leczenia środkami tymoleptycznymi (imipraminą, amitryptyliną) oraz centrofenoksyną niektórych przypadków schizofrenii, NNiPP 1963, 6, 907. – 9. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Taraktan (Re 4-0403) analog fenotiazyny o działaniu przeciwdepresyjnym, Przeg. Lek. 1964, 3, 185. – 10. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Zastosowanie valium w psychiatrii, NNiPP 1965, 4, 647–655.

11. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Schiffer Z., Effect of mental stress on blood coagulation, Pol. Med. Science and Hist. 1964, 3, 103. – 12. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Schiffer Z., The influence of mental conditions on blood clotting, Nuclear Hematology 1954, 4, 19. – 13. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Schiffer Z., Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w zespołach depresyjnych, NNiPP 1964, l, 127. – 14. Aleksandrowicz J. W., Dzikowski H., Schiffer Z., Tromboelastograficzne badania zmian krzepnięcia krwi towarzyszące dynamice i leczeniu psychoz, NNiPP 1964, 2, 289. – 15. Aleksandrowicz J. W., Jakubik A., Prindol – nowy lek przeciwdepresyjny, Psych. Pol. 1967, 6, 689. – 16. Aleksandrowicz J. W., Klimek R., Ryn Z., A case of manic-depressive psychosis with 14-day cycles, Polish Endocrinology 1968, 5/6, 280. Toż pt. Przypadek psychozy maniakalno-depresyjnej o 14-dniowym cyklu. Obserwacje psychologiczne i badania endokrynologiczne, Endokrynologia Polska 1968, 6. – 17. Aleksandrowicz J. W., Schiffer Z., Wpływ czynników psychogennych na krzepnięcie krwi, Pol. Tyg. Lek. 1962, 25, 986. – 18. Alexander F., Psychosomatische Medizin, wyd. 2, Walter de Gruyter, Berlin 1971. – 19. Alexander F., Selesnick S., The history of psychiatry, George Allen and Unwin Ltd., London 1967. – 20. Altschule M. D., Roots of modern psychiatry, Grune Stratton Inc. New York, London 1965.

21. D’Alviella G., La migration de symboles, Paris 1891. – 22. Ałapin B., O odrębności nozologicznej psychoz inwolucyjnych, AM, Warszawa 1962 (rozprawa habilitacyjna). – 23. Ałapin B., Pozaszpitalne leczenie depresji, Pamiętnik XXIX, s. 293–296. – 24. Ałapin B., Próba klasyfikacji stanów depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 67–76. – 25. Ałapin B., Zaburzenia psychiczne na tle starzenia się, Pamiętnik XXVI, s. 22–28. – 26. Ałapin B., Broszkiewicz E., Leder S., Majewski J., Welbel L., Wyniki leczenia farmakologicznego stanów depresyjnych, Pamiętnik XXVI, s. 143–146. – 27. Ałapin B., Broszkiewicz E., Filipowicz M., Leczenie stanów depresyjnych tofranilem (G-22355 Geigy), Pol. Tyg. Lek. 1959, 45, 2001. – 28. Ałapin B., Dymecki J., Przypadek powikłania mózgowego z zejściem śmiertelnym przy leczeniu trimperaminą, NNiPP 1964, 4, 705. – 29. Ałapin B., Jankowski K., Encefalopatia reumatyczna z objawami psychotycznymi, NNiPP 1966, 6, 665. – 30. Ałapin B., Sobieraj R., Leczenie insidonem stanów rzekomo nerwicowych i nerwic o przeważającej symptomatyce depresyjnej i hipochondrycznej, NNiPP 1968, 2, 179.

31. Ałapin B., Zaborowska E., Własne wyniki leczenia stanów depresyjnych prothiadenem, NNiPP 1966, 4, 425. – 32. Ambroży S., Bednarski S., Zespoły depresyjne w otwartym lecznictwie psychiatrycznym w latach 1956–1966, Pamiętnik XXIX, s. 325–327. – 33. Angst J., Zur Ätiologie und Nosologie endogener depressiver Psychosen. Eine genetische, soziologische und klinische Studie, Springer-Verlag, Berlin 1966. – 34. Angst J., Grof P., Hippius H., Pöldinger W., Varga E., Weis P., Wyss F., Verlaufsgesetzlichkeiten depressiver Syndrom, w: Das depressive Syndrom. – 35. Angst J., Weis P., Grof P., Baastrup P. C., Schou M., Lithium prophylaxis in recurrent affective disorders, Brit. J. Psychiat. 1970, 116, 535, 604. – 36.An introduction to psychopharmacology, red. Rech R. H., Moore K. E., Reven Press, North-Holland Publ. Co., New York 1971. – 37. Arnold O. H., Zur Frage der Abwandlung depressiver Verläufe nach Antidepressiva-Therapie, w: Das depressive Syndrom. – 38. Asberg M., Crönholm B., Sjoqvist F., Tuck D., Relationship between plasma level and therapeutic effect of nortriptyline, The British Medical Journal 1971, 3, 331. – 39. Asmussen A., Affekt und Antrieb im Rahmen der agitierten Depression, Nervenarzt 1957, 6, 247. – 40. Babb L., The Elisabethan malady. A study of melancholy – 1642, Michigan State College Press 1951.

41. Badura W., Bomba J., Orwid M., Zadęcki J., Uwagi o psychoterapii grupowej młodzieży, Psych. Pol. 1971, 3, 295. – 42. Baeyer W., Depressionszustände in Kindheit und Jugend, w: Das depressive Syndrom. – 43. Baker M., Dorzab J., Winokur G., Cadoret R. J., Depressive disease: classification and clinical characteristics, Compr. Psychiat. 1971, 12, 354. – 44. Bandmann G., Melancholie und Musik. Ikonographische Studien, Westdeutscher Verlag Köln und Opladen 1960, s. 87. – 45. Barkan D. W., O wlijanii melipramina na kliniczeskuju kartinu i leczenie maniakalno-depressiwnogo psichoza, Żurnał Newropatałogii i Psichiatrii 1969, 69, 9, 1365. – 46. Bartoszewicz S., Czerwiński A., Lisowska J., Strzyżewski W., Skojarzone leczenie zespołów depresyjnych endogennych, referat zjazdowy. – 47. Bartoszewski J., Perspektywy rozwoju opieki domowej nad psychicznie chorymi w Polsce, NNiPP 1962, 4, 591. – 48. Bartoszewski J., Moczulski W., Samobójstwa chorych psychicznie w szpitalu psychiatrycznym, Psych. Pol. 1969, 3, 319. – 49. Bartoszyńska A., Kasperska T., Kazubska M., Kochanowska K., Osobowość i zaburzenia psychiczne u chorych na cukrzycę, Psych. Pol. 1968, 2, 137. – 50. Bartoszyńska A., Kołakowska T., Welbel L., Analiza przebiegu leczenia pochodnymi fenotiazyny, NNiPP 1963, 4, 515.

51. Battegay R., Gruppenpsychotherapie mit Depressiven, w książce: Depressionen... – 52. Baust W., Ermüdung Schlaf und Traum, Wissenschaftliche, Stuttgart 1970. – 53. Bautsch A., Dobrzańska M., Ładoś A., Rozwój psychoendokrynologii a poglądy na udział zaburzeń wewnątrzwydzielniczych w etiopatogenezie chorób psychicznych, NNiPP 1964, l, 171. – 54. Bevk A. T., Thinking and depression, II. Theory and therapy, Arch. Gen. Psychiat. 1964, 10, 561. – 55. Bednarski S., Góralska-Dominko A., Majczak A., Zagadnienie depresji u oligofreników, Pamiętnik XXIX, s. 329–338. – 56. Bellak L., Berneman N., A systematic view of depression, American Journal of Psychotherapy 1971, 25, 385. – 57. Bender K., Anankastische Symptome in zyklothymdepressiven Phasen, Bonn 1968. – 58. Benedetti G., Psychogenese und biologische Entwicklung, Forstchr. Neurol. Psychiat. 1971, l, l. – 59. Reott Q., Conférences de psychiatrie. Fascicule VIII. Psychoses aiguës. Preface de Daumezon, Éditions Doin, Deren Paris 1966. – 60. Beresford H. R., Legal issues relating to electroconvulsive therapy, Arch. Gen. Psychiatr. 1971, 25, 100.

61. Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1959, s. 271–296. – 62. Bieber H., Kugler J., Die Behandlung von depressiven Kranken mit Chlorimipramin-Infussionen, Arch. Psychiat. Nervenkr. 1969, 212, 3, 329. – 63. Biedrzycki W., Gadecki W., Przypadek śpiączki po podaniu dawki ponalidu, Psych. Pol. 1967, 3, 355. – 64. Bilikiewicz A., Badania kliniczne nad istotą napadów padaczkowych dystymicznych, Psych. Pol. 1969, l, 110. – 65. Bilikiewicz A., Dotychczasowe doświadczenie kliniki z lekami przeciwdepresyjnymi (tofranil, nozynan), Pamiętnik XXVI, s. 140–142. – 66. Bilikiewicz A., „G-22355” – specyfik przeciw depresji, Wiadomości Lekarskie 1958, 6, 258. – 67. Bilikiewicz A., Leczenie mellerylem w psychiatrii w świetle własnych doświadczeń klinicznych, NNiPP 1961, 1, 131. – 68. Bilikiewicz A., Skojarzone leczenie depresji endogennej, NNiPP 1966, 10, 1153. – 69. Bilikiewicz A., Dolmierski R., „IB-503” – lek o działaniu przeciwdepresyjnym i przeciwmaniakalnym, Psych. Pol. 1968, 3, 283. – 70. Bilikiewicz A., Dolmierski R., Ocena kliniczna preparatu mesoridazin (NC 123) Candoz, Psych. Pol. 1967, 4, 455.

71. Bilikiewicz A., Dolmierski R., Sikorski W., Tiorydazyna i jej metabolity TPD-6 i TPO-33 Sandoz w leczeniu stanów depresyjnych, Psych. Pol. 1967, 4, 455. – 72. Bilikiewicz A., Gromska J., Znaczenie rozpoznawcze zaburzeń psychicznych w guzach mózgu okolicy skroniowej, NNiPP 1963, 3, 397. – 73. Bilikiewicz A., Krzyżanowski J., Zastosowanie jednostronnych wstrząsów elektrycznych w psychiatrii, NNiPP 1964, 4, 663. – 74. Bilikiewicz A., Nowicki Z., Leczenie schizofrenicznych stanów depresyjnych na podstawie własnych doświadczeń klinicznych, Psych. Pol. 1970, 4, 443. – 75. Bilikiewicz A., Nowicki Z., Napady dystymiczne u chłopca w następstwie gruźliczego zapalenie opon i mózgu, Psych. Pol. 1967, 3, 363. – 76. Bilikiewicz A., Sulestrowski W., Leczenie stanów depresyjnych dużymi dawkami nialamidu, NNiPP 1963, 6, 921. – 77. Bilikiewicz A., Umiastowski J., Pierwsze własne doświadczenie kliniczne z wstrząsami indoklonowymi, NNiPP 1961, l, 101. – 78. Bilikiewicz A., Żurada-Wyrwińska J., Ocena wartości leczniczej przetworu „IB-503” na podstawie własnych czteroletnich doświadczeń klinicznych, Psych. Pol. 1971, 5, 577. – 79. Bilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, wyd. 4 poprawione i uzupełnione, PZWL, Warszawa 1969, s. 188–191. – 80. Bilikiewicz T., Psychologia marzenia sennego.

81. Bilikiewicz T., Psychopatologia pokwitania, NNiPP 1963, 3, 391. – 82. Bilikiewicz T., Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej, wyd. 2, PZWL, Warszawa 1966. – 83. Bilikiewicz T., Zaburzenia psychiczne na tle starzenia się. (Problemy psychogeriatrii), Pamiętnik XXVI, s. 11–20. – 84. Bilikiewicz T., Zagadnienia psychogeriatrii, NNiPP 1960, 5, 703. – 85. Bilikiewicz T., Gallus J., Psychiatria polska na tle dziejowym, PZWL, Warszawa 1962, s. 28. – 86. Bilikiewicz T., Wdowiak L., Czynniki biologiczne i psychogenne w genezie stanów depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 27–38. – 87. Birtchnell J., Depression in relation to early and recent parent death, Brit. J. Psychiat. 1970, 116, 532, 229. – 88. Birtchnell J., The relationship between attempted suicide, depression and parent death, Brit. J. Psychiat. 1970, 116, 532, 307. – 89. Bizoń Z., Pańków T., Płużek Z., Winid B., Wiszniewska N., Wstęp do ekologii samobójstw w Krakowie, NNiPP 1963, l, 63. – 90. Blaser P., König U., Pöldinger W., Das Problem der Quantifizierung in Depressionsforschung, w książce: Depressionen...

91. Bleuler M., Endokrynologische Psychiatrie, Stuttgart 1954. – 92. Bleuler E., Lehrbuch der Psychiatrie, wyd. 10, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 1966. – 93. Błażejewski J., Zespół majaczeniowy w przebiegu leczenia taraktanem, Psych. Pol. 1970, 5, 607. – 94. Boethius A., O pocieszeniu, jakie daje filozofia, PWN, Warszawa 1962. – 95. Bojanovsky J., Differenzierung der psychogenen und endogenen Depressionen, Jena 1969. – 96. Boll F., Bezold C., Sternglaube und Sterndeutung, wyd. 4, Gundel Verlag, Berlin–Leipzig 1931. – 97. BonaseglaF., Cavalca G. G., Trattamento della psicosi maniaco-depressiva con sali di Litio, Riv. Sper. Freniat, Włochy 1970, t. 94, nr 2, s. 296–301. – 98. Borgna E., Psicopatologia e clinica della „depressione sine depressione”, Riv. Sper. Freniat, Włochy 1969, t. 93 nr 6, s. 1276–1290. – 99. Bornsztain M., Wstęp do psychiatrii klinicznej, wyd. 2, Księgarnia Ludowa, Łódź 1948. – 100. Borowski T., Wyniki leczenia stanów depresyjnych taraktanem, Psych. Pol. 1967, 2, 211.

101. Borowski T., Grzegorczyk D., Zmiany wobrazie depresji po dokonaniu strangulacji, Pamiętnik XXIX, s. 317–323. – 102. Borzych D., Gałuszko P., Spostrzeżenia kliniczne nad działaniem tindalu w lecznictwie psychiatrycznym, 1964, 4, 683. – 103. Boy-Żeleński T., Słówka, Wydawn. Literackie, Kraków 1953. – 104. Bräutigam W., Psychotherapeutische Führung und Behandlung depressiver Patienten, Deutscher Medizinischer Journal 1969, 20, 66. – 105. Bräutigam W., Psychotherapie der Depression, w: Das depressive Syndrom. – 106. Broszkiewicz E., Oznaczenie środowiska rodzinnego w ambulatoryjnym leczeniu depresji, Psych. Pol. 1971, 2, 169. – 107. Broszkiewicz E., Wpływ czynników psychicznych w chorobie zawałowej, Przeg. Lek. 1963, 10, 398. – 108. Broszkiewicz E., Znaczenie środowiska w psychoterapii depresji, referat zjazdowy. – 109. Browne E. G., Arabian medicine, University Press, Cambridge 1962. – 110. Bryś J., Tomaszewski K., Wasik A., Bukowczyk A., Captagon – nowy lek psychoenergizujący, Psych. Pol. 1969, 3, 341.

111. Buchan T., Psych F. F., Depresion in African patients, South African Medical Journal 1969, 43, 34, 1055. – 112. Bukowczyk A., Badania kliniczne nad psychozami poporodowymi, AM, Łódź 1963 (rozprawa habilitacyjna). – 113. Bukowczyk A., Biochemia i patofizjologia zespołów egzogennych, Pamiętnik XXX Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich, Katowice 1970, s. 212–215. – 114. Bukowczyk A., Bryś J., Horodnicki J., Krause-Hołyst K., Wasik A., Promazyna Polfa w postaci dożylnej jako lek zwalczający niepokój psychoruchowy, Psych. Pol. 1968, 6, 633. – 115. Bukowczyk A., Cymbała J., Wasik A., Bimanol Polfa w leczeniu poneuroleptycznego zespołu abuliczno-apatycznego u chorych na schizofrenię, NNiPP 1966, 12, 1403. – 116. Bukowczyk A., Domagalska J., Siwczyński J., Wilczkowska K., Badania nad działaniem antydepresyjnym doksepiny (Sinequan), Psych. Pol. 1971, 2, 197. – 117. Bukowczyk A., Horodnicki J., Szydlik H., Ocena kliniczna dwubenzepiny (noverilu) w leczeniu zespołów depresyjnych, Psych. Pol. 1971, 3, 289. – 118. Bukowczyk A., Krause K., Wasik A., Fazy psychozy a zmiany tolerancji na środki psychotropowe, NNiPP 1966, 12, 1385. – 119. Bukowczyk A., Niwińska A., Fiszer T., Zastosowanie toksonomii wrocławskiej do analizy stanów depresyjnych, Psych. Pol. 1968, 2, 155. – 120. Bukowczyk A., Wasik H., Psychofarmakoterapia depresji, referat zjazdowy.

121. Bukowczyk A., Wasik A., Różne zespoły choreatyczne w przebiegu leczenia pochodnymi fenotiazyny, Psych. Pol. 1967, l, 85. – 122. Bukowczyk A., Wasik A., Horodnicki J., Skojarzone leczenie hydreginą i neuroleptykami zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, Psych. Pol. 1969, 3, 327. – 123. Bunney W. E., Murphy D. L., Goodwin F. K., The swift process from depression to mania: relationship to drugs with alter brain amines, Lancet 1970, 7655, 1022. – 124. Burner M., Die Psychotherapie der Depressionen unter Berücksichtigung der psycho-sozialen Aspekte, w książce: Depressionen... – 125. Burner M., L’abord psychothérapeutique du malade âgé, w książce: Die Psychiatrie des Alters, S. Karger, Basel, New York 1970. – 126. Burton R., The anatomy of melancholy, Doll and Jordan Smith, London 1955. – 127. Bürger-Prinz H., Endogene Psychosen bei Kindern und Jugendlichen, w: Das depressive Syndrom. – 128. Bürger-Prinz H., Vitalität, Enke, Stuttgart 1968. – 129. Byczkowska Z., Dorczak W., Niwińska A., Siwczyński J., Stany depresyjne a usiłowania samobójcze. Postępowanie terapeutyczne, referat zjazdowy. – 130. Brzezicki E., Automatyzm i stereotypie w etiologii, NNiPP 1955, 4, 551.

131. Brzezicki E., Energetyka napędu psychoruchowego i jego dysregulacja, Psych. Pol. 1969, 4, 407. – 132. Brzezicki E., Etude clinique comparative des nouveaux psycholeptiques, Ann. Méd.-psychol. 1960, 2, 825. – 133. Brzezicki E., Katamneza i prognoza w ostrych psychozach młodzieńczych, Psych. Pol. 1971, 4, 379. – 134. Brzezicki E., Krytyczna ocena dotychczasowych badań nad typologią ludzką a osiągnięcia nauki Pawłowa, Postępy Wiedzy Medycznej 1955, 2, 127. – 135. Brzezicki E., Monopolarność rozsądzającego logicznego rozumowania i bipolarność uczuć w normie i natręctwach, NNiPP 1958, 3, 325. – 136. Brzezicki E., Nerwizmy i psychizmy pokwitania i przekwitania w oświetleniu teorii Pawłowa, Przeg. Lek. 1951, 2/3, 82. – 137. Brzezicki E., Psychopatologia życia codziennego, PAN, Kraków 1970. – 138. Brzezicki E., Psychoza maniakalno-depresyjna po urazie czaszki, Prasa Lekarska 1938, 7, 31. – 139. Brzezicki E., Schizophrenia paradoxalis socialiter fausta, Folia Medica Cracoviensia 1961, s. 267–288. – 140. Brzezicki E., Środki psychotropowe we współczesnym lecznictwie psychiatrycznym, NNiPP 1955, 4, 565.

141. Brzezicki E., Typy ludzi w Polsce pod względem psychofizycznym i ich reakcje duchowe, I: Ludzkość w świetle typologii psychofizycznej, II: Reakcje duchowe ludzi zamieszkujących obszary Polski, Problemy 1946, 9, 12 i 1947, l, 13. – 142. Brzezicki E., Uwagi nad biologią i filogenią uczuciowości, NNiPP 1959, 6, 793. – 143. Brzezicki E., Über Schizophrenien, die zu einem sozialen Aufstieg führen, I. Mitteilung: Positive Wandlung der ganzen Persönlichkeit, II. Mitteilung: Positive Wandlung der ethischen Haltung, Confinia Psychiatrica 1962, 2/3, 177, 4, 223. – 144. Brzezicki E., Wpływ hydrazydu kwasu izonikotynowego na psychikę pod kątem widzenia nauki Pawłowa, Pol. Tyg. Lek. 1954, 47, 1503. – 145. Brzezicki E., Życie psychiczne w okresie przekwitania, w tomie: Dolegliwości wieku przekwitania, Warszawa 1950. – 146. Brzezicki E., Kępiński A., Winid B., Kilka uwag o leczeniu depresji tofranilem, Przegl. Lek. 1958, 12, 397. – 147. Brzezicki E., Kępiński A., Winid B., Odruch orientacyjny, część I: Neurofizjologiczne podstawy odruchu orientacyjnego, Folia Medica Cracoviensia (1960), 1959, I, 1/2, 3. – 148. Burns B. H., Breathlessness in depression, Brit. J. Psychiat. 1971, 119, 39. – 149. Cadden J. J., Flach F. F., Differential response to treatment as afunction of the changing character of a depression, Amer. J. Psychiat. 1970, 126, 7, 1013. – 150. Cadoret R. J., Winokur G., Clayton P. J., Family history studies: VII. Manic-depressive disease versus depressive disease, Brit. J. Psychiat. 1970, 116, 535, 625.

151. Cammer L., Schizophrenic children of manic-depressive parents, Dis. Nerv. Syst. 1970, 31, 3, 177. – 152. Cavalca G. G., Bonasegla F., Costa N., Il litio glutamato nel trattamento delle psicosi maniaco-depressive: problemi di tossicita, Riv. Sper. Freniat. (Włochy) 1969, 93, 6, 1337. – 153. Chaleckij A. M., O smene sindromow w leczenii periodiczeskich psichozow, Żurnał Newropatołogii i Psichiatrii 1970, 70, 4, 556. – 154. Cheroilllod C., Techniques d’approches psychothérapiques des dépressions, w książce: Depressionen... – 155. Chimiak M., Jaklewicz H., Walden J. de, Próby wyjaśnienia patomechanizmu zespołów depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 147–151. – 156. Chłopicki K., Uwagi o organizacji społeczności terapeutycznej w szpitalu psychiatrycznym, Psych. Pol. 1957, 2, 231. – 157. Chłopicki K., Własne doświadczenia ze stosowaniem psychoterapii grupowej w leczeniu zespołów depresyjnych, referat zjazdowy. – 158. Chłopicki K., W sprawie tzw. systemu drzwi otwartych w szpitalach psychiatrycznych, NNiPP 1966, 10, 1197. – 159. Chłopicki K., Zespoły psychopatologiczne towarzyszące nadciśnieniu tętniczemu, NNiPP 1965, 6, 829. – 160. Chłopicki K., Pawłowicz A., Wtórna toksykomania glimidowa w przebiegu atypowych psychoz endogennych, Psych. Pol. 1971, 2, 137.

161. Chłopicki W., Kliniczne granice psychozy maniakalno-depresyjnej, referat wygłoszony na VII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Kocborowie 4 czerwca 1927 r, streszczenie w: Nowiny Psychiatryczne 1927, 4, 220. – 162. Chmielewska Z., Lejman S., Strawińska Z., Znaczenie zakładów pracy chronionej w procesie rehabilitacji, NNiPP 1966, 4, 455. – 163. Cieślik N., Spett K., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1968, s. 302–309. – 164. Ciompi L., Aktuelle Probleme der geronto-psychiatrischen Forschung, w książce: Die Psychiatrie der Alters, S. Karger, Basel, New York 1970. – 165. Cirlot J. E., A dictionary of symbole, Philosophical Library, New York 1962, s. 225–266. – 166. Cooper D., Psychiatry and anti-psychiatry, Tavistock Publ., New York–Sydney–Toronto–Welligton 1967, s. 5–6. – 167. Coppen A., NogueraR., Bailey J., Burns B. H., Swani M. S., Hare E. H., Gardner R., Maggs R., Prophylactic lithium in affective disorders, Lancet 1971, 2, 275. – 168. Cornu F., Die Indikation zur Behandlung mit antidepressiven Medikamenten, w książce: Depressionen... – 169. Curzon G., Tryptophan Pyrrolase-A – biochemical factor in depressive illness?, Brit. J. Psychiat. 1969, 115, 529, 1367. – 170. Cwietkowa N. B., Dwojnikow N. D., Jonowa M. I., Elektroencefałograficzeskije dannyje ubolnych affiektiwno-briedowymi ibriedowymi psichozami priesienilnogo wozrasta w processie ich katamniesticzeskogo izuczenija, Żurnał Niewropatołogii i Psichiatrii 1970, 70, 6, 879.

171. Cwynar S., Przypadek psychozy z naprzemiennymi stanami maniakalnymi i depresyjnymi, przechodzącymi w śpiączkę, Rocznik Psychiatryczny 1860 (1951), nr 1/4, s. 143. – 172. Cwynar S., Jarosz M., Pionkowski J., Działanie lecznicze nortryptyliny, NNiPP 1966, 4, 419. – 173. Cwynar S., Krasilewicz R., Wojdysławska-Wold I., Dwubenzepina (Noveril) – lek o działaniu antydepresyjnym, Psych. Pol. 1971, 2, 201. – 174. Cwynar S., Nagurska H., Ocena skuteczności działania amitryptyliny w stanach psychotycznych przebiegających z odczynem depresyjnym, NNiPP 1965, 2, 289. – 175. Cwynar S., Napieralska M., Pogorzelski W., Siuchnińska H., Doniesienie o wynikach leczenia nowokainą kwaśną (H3) w Klinice Psychiatrycznej AM w Łodzi, NNiPP 1962, 4, 599. – 176. Cwynar S., Siuchnińska H., Frydrychowicz T., Poseł Z., Weychert A., Stosowanie insidonu (Geigy) w zamkniętym i otwartym lecznictwie psychiatrycznym, NNiPP 1964, 4, 671. – 177. Cwynar S., Rydzyński Z., Simińska W., Wojdysławska I., Weychert A., Porównawcze badania nad skutecznością rozwoju metod w leczeniu stanów depresji, Pamiętnik XXIX, s. 403–406. – 178. Cwynar S., Rydzyński Z., Własne doświadczenia kliniczne zpreparatem SCTZ (Hemineuryną), NNiPP 1964, l, 163. – 179. Czerniejewski K., Terapia starczych zespołów depresyjnych, referat zjazdowy. – 180. Czerniewska J., Jaklewicz H., Wolden J. de, Depresja o typie endogennej w przebiegu leczenia etionamidem, NNiPP 1966, 10, 1209.

181. Czerwiński A., Kapelski Z., Wyniki stosowania anafranilu w endogennych zespołach depresyjnych, Psych. Pol. 1971, 6, 681. – 182. Cziestowicz A. S., Wyniki badań nad psychozami infekcyjnymi, NNiPP 1962, 2, 227. – 183. Dabiński J., Psychofarmakoterapia i psychoterapia w ambulatoryjnym leczeniu stanów depresyjnych, referat zjazdowy. – 184. Dalton K., Prospective study into puerperal depression, Brit. J. Psychiat. 1971, 118, 689. – 185. Danysz A., Leki tymoanaleptyczne, NNiPP 1965, 2, 371. – 186.Das depressive Syndrom, Internationales Symposium. Berlin 16–17 Februar 1968, praca zbiorowa pod red. H. Hippiusa i H. Selbacha, wyd. Urban Schwarzenberg, München–Berlin–Wien 1969. – 187. Davies R. K., Electroconvulsive therapy instruments, Arch. Gen. Psychiat. 1971, 25, 97. – 188. Dąbiński J., Postępowanie terapeutyczne w przypadkach nerwicowych stanów depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 423–428. – 189. Dąbrowska T., Strzyżewski W., Zmiany zapisu eeg w przebiegu leczenia noverilem endogennych zespołów depresyjnych, referat zjazdowy. – 190. Dąbrowski S., Czynniki biologiczne i psychiczne w genezie stanów depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 39–51.

191. Dąbrowski S., Psychozy afektywne o typie dystymicznym, Psych. Pol. 1969, 5, 537. – 192. Dąbrowski S., Różnicowanie osłupienia schizofrenicznego i depresyjnego ze zjawiskami osłupienia występującymi w psychozach inwolucyjnych oraz próba ich patofizjologicznej interpretacji, NNiPP 1957, 4 (dodatek), 653. – 193. Dąbrowski S., Stany mieszane w okresie inwolucji, NNiPP 1964, l, 105. – 194. Dąbrowski S., W sprawie zespołu interno-astenicznego, NNiPP 1960, l, 161. – 195. Dąbrowski S., Zespół interno-asteniczny w zejściu tzw. psychoz inwolucyjnych i próba wyjaśnienia roli jego w procesach przystosowania, NNiPP 1959, 4. – 196. Dąbrowski S., Zmiany przebiegu okresowych psychoz afektywnych podczas inwolucji, PZWL, Warszawa 1969. – 197. Dąbrowski S., Grądzki J., Obrazy pneumoencefalograficzne w przebiegu cyklotymii okresu inwolucji, NNiPP 1964, 1, 11. – 198. Dąbrowski S., Obuchowski K., Kliniczno-eskperymentalna analiza struktury zespołów depresyjnych okresu inwolucji, NNiPP 1964, 2, 275. – 199. Depczyński L., Kuczewska K., Tomaszkiewicz J. A., Nawrotność w depresji a metody leczenia, referat zjazdowy. – 200. Depczyński L., Kuczewska K., Tomaszkiewicz J., Zmiany aktywności lipolitycznej w surowicy krwi w depresji endogennej w procesie leczenia, Pamiętnik XXIX, s. 139–145.

201. Depczyński L., Tomaszkiewicz J., Biochemiczne aspekty depresji endogennej, Pamiętnik XXIX, s. 167–170. – 202.Depression. Proceedings of the Scandinavian Symposium on Depression, red. S. Kristiansen, Acta Psychiatrica Scandinavica 1961, supl. 162. – 203.Depression, red. E. Davies, Cambridge Univ. Press 1970. – 204.Depressionen und ihre Behandlung (praca zbiorowa), S. Karger, Basel, New York 1968. – 205. Dick P., Tissot R., Critéres du choix des antidépresseurs, w książce: Depressionen... – 206. Diepgen P., Weltenschaulich bedingte Wandlungen in der Medizin, Norven Verlag, Berlin 1935. – 207.Die Werke des Galens, t. 1–2, Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1939–1941. – 208.Die Werke des Hippokrates, t. 1–5, Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1933–1940. – 209. Dimitrow Ch., Kirow K., Rola i miasto na psichoterapewta pri melancholii, Swr. Med. (Sofia) 1959, 20, 11, 595. – 210. Dobrzański T., Kaczonowski E., Badania nad zawartością insuliny we krwi chorych z depresją schizofreniczną, NNiPP 1966, 2, 139.

211. Dolmierski R., Psychozy okresu ciąży, porodu i połogu w świetle nowych spostrzeżeń klinicznych, NNiPP 1961, 5, 677. – 212. Dolmierski R., Falicki Z., Leczenie parkinsonoidu polekowego ponalidem (Uk 738), NNiPP 1963, 4, 542. – 213. Dolmierski B., Mrózek J., Zaburzenia psychiczne w okresie starzenia się w świetle materiału Kliniki Chorób Psychicznych w Gdańsku, Pamiętnik XXVI, s. 36–39. – 214. Dominik M., Jakubik A., Ryn Z., Zaburzenia psychiczne w związku z pobytem za granicą, Psych. Pol. 1968, 5, 515. – 215.Doświadczenia w rozwijaniu społeczności leczniczej w szpitalu w Drewnicy (praca wspólna zespołu lekarzy i psychologów), Psych. Pol. 1970, 5, 566. – 216. Bragon P., Muzyka jako czynnik psychoterapeutyczny w stanach depresji, referat zjazdowy. – 217. Dreikandt K. K., Schwarze Messe, Hansen Verlag, München 1970, s. 1–21. – 218. Drogowski M., Stany depresyjne okresu poporodowego, Pamiętnik XXIX, s. 395–398. – 219. Drozdowska D., Sieniarski W., Zienkiewicz B., Jasiewicz F., Wpływ warunków społecznych na zaburzenia psychiczne okresu inwolucji, w: Pamiętnik XXVIII Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich w Lublinie, 13–15 września 1963, PZWL, Warszawa 1965, s. 208–210. – 220. Dziduszko T., O systematyce i nozologii zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, NNiPP 1962, 4, 552–555.

221. Dzikowski H., Nowy środek w leczeniu psychiatrycznym esucos (U.C.B. 3412; Dihydrazine), NNiPP 1961, 4, 543. – 222. Edison W. H., Depression: normal and abnormal, J. Ment. Sc. 1934, 81, 370. – 223. Ekiert H., Elektroencefalograficzne nieprawidłowości w okolicy skroniowej w zaburzeniach psychicznych, Psych. Pol. 1968, 6, 663. – 224. Eliade M., Images et symboles, Sheed Ward, Paris 1952. – 225. Ey H., La conscience, Press Univ. de France, Paris 1963. – 226. Falicki Z., Przypadek stanu padaczkowego po zatruciu largaktylem, NNiPP 1960, 2, 281. – 227. Falicki Z., Zespoły depresyjne w przebiegu procesów zanikowych kory przedczołowej, Pamiętnik XXIX, s. 205–207. – 228. Falicki Z., Walden J. de, Trudności różnicowe w przypadku zaburzeń psychicznych na tle padaczki skroniowej, NNiPP 1962, 3, 441. – 229. Fawcett J., Siemopoules V., Dextroamphetamine response as a possible predictor of improvement with tricyclic therapy in depression, Arch. Gen. Psychiat. 1971, 25, 247. – 230. Fischer-Homberber E., Hypochondrie. Melancholie bis Neurose. Krankheiten und Zustandsbilder, H. Huber, Bern 1970.

231. Flashar H., Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike, Walter de Gruyter, Berlin 1966. – 232. Fluegelman S., Auslaender J., The use of anafranil in the treatment of depression, Harefuah (Hiszpania) 1970, 78, 5, 269. – 233. Fonberg E., Nerwice. Przesądy a nauka, Seria „Omega”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971. – 234. Fonberg E., Neuropatofizjologia stanów depresyjnych, referat zjazdowy. – 235. Forrest A. D., Fraser R. H., Preist R. G., Environmental factors in depressive illness, Brit. J. Psychiat. 1965, 111, 243. – 236. Foucault M., Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Libraire Plon, Paris 1961. – 237. Foulds G. A., Caine T. M., The assessment of some symptoms and sings of depression in women, J. Ment. Sc. 1959, 438, 182. – 238. Franczak W., Sobkowiak J., Gerżabek-Bajko A., Ignatowicz Ł., Leczenie moczenia nocnego u dzieci niektórymi tymoleptykami, Psych. Pol. 1967, 4, 479. – 239. Franczak W., Ułatowska H., Sobkowiak J., Metoda Łaskowa a leki psychotropowe w leczeniu moczenia nocnego u dzieci, Psych. Pol. 1967, l, 57. – 240. Frankl V. E., Psycholog w obozie koncentracyjnym, w: Apel skazanych, Pax, Warszawa 1962.

241. Frazer J. G., Złota gałąź, PIW, Warszawa 1962. – 242. Frąckowiak T., Psychoterapia stanów depresyjnych, referat zjazdowy. – 243. Freud S., Die Traumdeutung, Franz Deuticke, Leipzig–Wien 1952. – 244. Freud S., Leonardo da Vinci. A study in psychosexuality, Randon House, New York 1947. – 245. Freud S., The interpretation of dreams, t.4–5, Standard Edition of Works, London 1953. – 246. Fritz E., Von Heimweh, Zürich 1949. – 247. Frizek D., Coppen A., Marks V., Plasma magnesium and calcium in depression, Brit. J. Psychiat. 1969, 115, 529, 1375. – 248. Frostig J., Psychiatria, t. 1–2, Lwów 1933. – 249. Gaertner H., Lisiewicz J., Krzeczkowska E., Wpływ wstrząsu elektrycznego na krzepliwość krwi u psychicznie chorych, NNiPP 1966, 12, 1347. – 250. Galenus G., Die Werke des Galens, t. 1–2, Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1939–1941.

251. Gall H., Rheumatoide und neuralgische Erscheinungen im Verlauf von depressiven Psychosen, Psychiat. Neurol. Med. Psychol. (Lipsk) 1969, 21, 11, 414. – 252. Gall H., Therapieversuche durch experimentelle Erzeugung von Hautallergien bei depressiven Psychosen, Nervenarzt 1971, 9, 495. – 253. Gallus H., Kostkowski A., Zdolność wiązania żelaza przez białka surowicy krwi w stanach depresji, Pamiętnik XXIX, s. 133–134. – 254. Gałuszko P., Profilaktyka nawrotów schizofrenicznych i cyklofrenicznych, Biuletyn Informacyjny „Cefarm” 1970, 5, 167. – 255. Gałuszko P., Przypadek ciężkiej meprobamatopatii, NNiPP 1965, 2, 335. – 256. Gałuszko P., Zgirski L., Wyniki leczenia niektórymi lekami i metodami depresji endogennych, uzyskane u chorych przebywających w Klinice Chorób Psychicznych AMG w latach 1959–1965, Pamiętnik XXIX, s. 407–409. – 257. Gątarski J., Doniesienie o leczeniu stanów depresji niamidem, w książce: Farmakoterapia chorób psychicznych, Warszawa 1960, s. 353–356. – 258. Gedychowa M., Zastosowanie trausabunu w psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym, referat zjazdowy. – 259. Gershon E. S., Dunner D. L., Goodwin F. K., Toward biology of affective disorders genetic contribution, Arch. Gen. Psychiat. 1971, 25, l. – 260. Ghalioungi P., Magic and medical science in ancient Egipt, Hadder and Stoughton, London 1963.

261. Giberti F., Hypochondrie et dépression endogene, Evol. Psychiat. 1965, 30, 97. – 262. Gierdziewicz A., Psychotyczne zespoły depresyjne u kobiet w okresie inwolucji, Pamiętnik XXIX, s. 355–359. – 263. Gierdziewicz A., Zespoły psychotyczne okresu inwolucji u kobiet i mężczyzn, Psych. Pol. 1970, 4, 415. – 264. Giza J. S., Morasiewicz W., O wartościach opieki socjalno-prawnej nad pacjentami otwartego lecznictwa psychiatrycznego, Psych. Pol. 1969, 2, 173. – 265. Glasenapp H., Religie niechrześcijańskie, przeł. S. Łapycewicz, Pax, Warszawa 1966. – 266. Główczeska E., Jankowski K., Przypadek pseudocephalitis toxica w przebiegu leczenia chloropromazyną, NNiPP 1964, 4, 708. – 267. Gnat T., Godorowski K., Kilka uwag o psychiatrii społecznej, NNiPP 1962, 1, 101. – 268. Gnat T., Jezierska A., Krasilewiczowa M., Wierzbicki T., Wstępne doniesienie o leczeniu nowymi środkami przeciwdepresyjnymi sarotenem i surmontilem, NNiPP 1964, 2, 323. – 269. Gnat T., Walczak B., Wierzbicki T., Zimny S., Wstępne wyniki leczenia chlorprotiksenem chorych psychicznie, NNiPP 1963, l, 103. – 270. Goldammer K., Der cholerische Kriegsmann und der melancholische Ketzer, w: Psychiatrie und Gesellschaft, H. Ehrhardt Verlag, Bern–Stuttgart 1958, s. 90–101.

271. Gołębiowska M., Znaczenie aktualnej sprawności myślenia dla rokowania i leczenia depresji, referat zjazdowy. – 272. Górska J., Fellmann B., Zaburzenia czynności poznawczych w przebiegu depresji, Psych. Pol. 1971, 3, 271. – 273. Grabowska H., Problem depresji endogennej wieku dziecięcego, Pamiętnik XXIX, s. 375–378. – 274. GrabowskaM. J., Problem utajonych stanów depresyjnych i ich leczenia u chorych internistycznych, referat zjazdowy. – 275. Grabowska M. J., Znaczenie czynników psychicznych w powstawaniu otyłości, Psych. Pol. 1970, 3, 301. – 276. Grillot de Givry, Le musée de sorciers, Officina Sanctaandreana, Paris 1929. – 277. Grof P., Schou M., Angst J., Baastrup P. C., Weis P., Methodological problems of prophylactic trials in recurrent affective disorders, Brit. J. Psychiat. 1970, 116, 535, 599. – 278. Grof P., Vinar O., Verlaufsrhytmus and prophylaktische Beeinflussungsmöglichkeiten der affektiven Psychosen, w: Das depressive Syndrom. – 279. Gromska J., Idee samobójcze u młodzieży jako następstwa młodzieńczych zmian nastroju, Pamiętnik XXIX, s. 277–234. – 280. Gromska J., Leczenie stanów maniakalnych solami litu, NNiPP 1962, 4, 575.

281. Gromska J., Jaklewicz H., Zespoły psychotyczne w przebiegu zapaleń mózgu u dzieci, NNiPP 1962, 2, 275. – 282. Gromska J., Rief T., Przypadek postaci ekspansywnej zespołu czołowego, NNiPP 1961, 4, 577. – 283. Gromska J., Sulestrowska H., Symptomatologia nerwicowa i rzekomonerwicowa guzów mózgu, NNiPP 1963, 1, 83. – 284. Hamilton M., White J. M., Clinical syndromes in depressive states, J. Ment. Sc. 1959, 441, 985. – 285. Harrow M., Amdur M. J., Guilt and depressive disorders, Arch. Gen. Psychiat. 1971, 25, 240. – 286. Haubrich M., Maksimowicz M., Romankiewicz S., Sobczyk P., Poglądy pomocniczego personelu medycznego na zmiany modernizacyjne w klinice i szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu, Psych. Pol. 1969, 3, 351. – 287. Hauri P., Hawkins D. R., Phasic REM, depression, and the relationship between sleeping and waking, Arch. Gen. Psychiat. 1971, 25, 56. – 288. Heftlich-Piątkowska H., Dotychczasowe wyniki leczenia nerwic nialamidem, NNiPP 1961, 4, 547. – 289. Heiler E., Der Katolizismus, Münich 1923, s. 261. – 290. HeimannH., Der Schlaf und seine Störungen im Alter, w książce: Die Psychiatrie des Alters, S. Karger, Basel, New York 1970.

291. Heinrich K., Kretschmar J. H., Kretschmar C., Vergleichende Untersuchungen über die Ergebnisse der Pharmakotherapie und der älteren somatischen Behandlungsverfahren bei endogenen Depressionen, Pharmakopsychiatrie (Stuttgart) 1970, 3, l, 50. – 292. Helmchen H., Hippius H., Pharmakogene Depressionen, w: Das depressive Syndrom. – 293. Henry B. W., Markette J., Emken R., Overall J., Drug treatment of anxious depression in psychiatric outpatients, Dis. Nerv. Syst. 1969, 30, 10, 675. – 294. Hessek A., Szpital Psychiatryczny w Anglii jako środowisko terapeutyczne, Psych. Pol. 1967, 4, 517. – 295. Higier H., Etiologia i terapia psychozy maniakalno-depresyjnej, Klinika Współczesna 1938, 9, 478. – 296. Hippius H., Jantz H., Die heutige Behandlung der Depressionen. Bericht über ein Symposium in Kronberg im Taunus, 12–13 Juni 1959, Nervenarzt 1959, 10, 466. – 297. Holub A., Kozubska M., Zaburzenia psychiczne u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, Psych. Pol. 1971, l, 7. – 298. Hommes O. R., Panhuysen L. H. M., Depression and cerebral dominance, Psychiat. Neurol. Neurochir. 1971, 74, 259. – 299. Hopkinson G., Celibacy and material fertility in manic-depressive patients, Acta Psychiatrica Scandinavica, t. 39, z. 3, s. 473–476. – 300. Hopkinson G., Read G. F., Bereavement in childchood and depressive psychosis, Brit. J. Psychiat. 1966, 112, 459.

301. Horecki S., Jafra J., Kurowski Z., Zajdowski Z., Zespoły depresyjne w świetle materiału Szpitala w Morawicy w latach 1960–1966, Pamiętnik XXIX, s. 305–308. – 302. Horodnicki J., Krause K., Gospodarka elektrolitowa i wydalanie sterydów nadnerczy u chorych z zespołami depresyjnymi, Pamiętnik XXIX, s. 113. – 303. Hrynkiewicz L., Objawy depresyjne w alkoholowym zespole abstynencyjnym. Przyczynek do zagadnienia tzw. depresji alkoholowej, Pamiętnik XXIX, s. 255–260. – 304. Hrynkiewicz L., Psychopatologia i leczenie depresji alkoholowej, referat zjazdowy. – 305. Hrynkiewicz L., Kotlarek-Haus S., Gabryś K., Aspekty psychiatryczne colitis ulcerosa, Psych. Pol. 1967, 4, 407. – 306. Hunter R., Mac Alpine I., Three hundred years of psychiatry 1535–1860, Oxford University Press, London 1963. – 307. Huttunen M. O., The biochemistry of mental disorders, Duodecim 1970, 86, 1409. – 308. Imieliński K., Równoczesność depresji cyklofrenicznej z objawowym wstrętem płciowym w przypadku dwóch bliźniaczek, NNiPP 1961, 4, 575. – 309. Inose T., Hirata I., Kajiwara A., Iwata A., Tano T., Takahaski K., Sec I., Sakai H., Über depressive Zustände mit EEG-Anomalien. Ein Beitrag zur Differentialdiagnose der endogenen Depression, Psychiat. Neurol. Jap. 1969, 71, 8, 764. – 310. Iwanow W., O objawach depresyjnych chorych na schizofrenię paranoidalną, Pamiętnik XXIX, s. 95.

311. Iwanow W., Konstantinow K., Dwa przypadki samobójstwa drogą samopodpalenia, NNiPP 1966, 6, 655. – 312. Iwanow Ł. T., O różnicowaniu stanów depresyjnych u kobiet w okresie ostrych przełomów hormonalnych, Pamiętnik XXIX, s. 99. – 313. Jacobs M. A., Muller J. J., Skinner J. C., Anderson J., Spilkin A. Z., Personality characteristics of depressive patients associated with improvement in an openward setting, J. Nerv. Ment. Dis. 1971, 153, 126. – 314. Jain V. K., Affective disturbance in hypothyroidism, Brit. J. Psychiat. 1971, 119, 279. – 315. Jaklewicz H., Przypadek pourazowego zespołu czołowego (z badań nad zagadnieniem lokalizacji rysów charakteropatycznych), NNiPP 1961, 4, 581. – 316. Jaklewicz H., Samouszkodzenia młodocianych recydywistów, NNiPP 1966, 12, 1363, 1366. – 317. Jaklewicz H., Zagadnienie charakteropatii i alkoholizmu wśród nieletnich, NNiPP 1963, 5, 657. – 318. Jakubczyk A., Piotrowska A., Piotrowski A., Szelenberger W., Wstępna ocena psychologiczno-społeczna młodocianych pacjentów leczonych z powodu zażywania środków odurzających, referat zjazdowy. – 319. Janicki A., O ekspresji twórczości plastycznej w stanach depresji, referat zjazdowy. – 320. Janicki A., Percepowanie muzyki w stanach depresji, referat zjazdowy.

321. Janicki A., Zastosowanie muzyki jako dodatkowego czynnika w przebiegu leczenia chorych na schizofrenię, Psych. Pol. 1971, 2, 183. – 322. Jankowska H., Opieka rodzinna nad psychicznie chorymi na Wileńszczyźnie, Rocznik Psychiatryczny 1934, 22, 216. – 323. Jankowska H., Z zagadnień biologii wzruszeń, Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 1933, 11, l. – 324. Jankowski K., Powikłania neurologiczne w przebiegu leczenia neuroleptykami w świetle badań histopatologicznych, NNiPP 1964, 4, 635. – 325. Jankowski K., Knoll E., Obraz morfologiczny ośrodkowego układu nerwowego zwierząt doświadczalnych przy długotrwałym podawaniu niektórych leków neuroleptycznych, NNiPP 1966, 4, 381. – 326. Jankowski K., Knoll E., Próba porównania obrazu morfologicznego ośrodkowego układu nerwowego przy przewlekłym stosowaniu chloropromazyny u ludzi i zwierząt doświadczalnych, NNiPP 1964, 4, 643. – 327. Januszkiewicz-Grabias A., Nowicki Z., Próba oceny właściwości przeciwdepresyjnych preparatu concordin, Pamiętnik drugich gdańskich dni lecznictwa psychiatrycznego, Gdynia 25–27 IX 1970 r. Oddział Gdańsko-Bydgoski Pol. Tow. Psychiatrycznego, Gdańsk 1971, s. 431–433. – 328. Janzarik W., Das depressive Syndrom, strukturdynamisch gesehen, w: Das depressive Syndrom. – 329. Jarema M., Rzadki przypadek z kręgu psychozy maniakalno-depresyjnej, Przeg. Lek. 1946, 12/13, 323. – 330. Jarmużek Z., Wzajemny stosunek wydalania z moczem kwasu 5-hydroksyindolooctowego i wanilinomigdałowego (VMA) a efekt leczenia okresowych depresji endogennych imipraminą i nialamidem, referat zjazdowy.

331. Jarmużek Z., Zaburzenia świadomości jako powikłanie leczenia nialamidem, Psych. Pol. 1970, 2, 157. – 332. Jarosz M., Depresja (depressio) a nerwica przygnębienia (neurosi stristitiosa), w książce: Psychonerwice. Sympozjum w Łodzi, Warszawa 1962, s. 151–157. – 333. Jarosz M., Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej, PZWL, Warszawa 1971. – 334. Jarosz M., Stany hipoglikemiczne naśladujące nerwice i różne zespoły psychopatologiczne, Psych. Pol. 1967, 2, 225. – 335. Jaroszewski Z., Bartoszewska D., Psychoza maniakalno-depresyjna w świetle danych z kart statystycznych szpitalnych, Pamiętnik XXIX, s. 363–374. – 336. Jaroszyński J., Klasyfikacja stanów depresyjnych, referat zjazdowy. – 337. Jaroszyński J., Gerard K., Stankiewicz D., Czynniki środowiskowe i rodzinne a początek psychozy maniakalno-depresyjnej, Psych. Pol. 1967, 2, 135. – 338. Jaroszyński J., Jaroszewski Z., Leder S., Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, wyd. 5 poprawione i uzupełnione, PZWL, Warszawa 1971. – 339. Jaroszyński J., Jarzębowska E., Welbel E., Osobowość patologiczna w rodzinach chorych na schizofrenię i psychozę maniakalno-patologiczną, Psych. Pol. 1967, 3, 261. – 340. Jaroszyński J., Kołakowska T., Stankiewicz D., Welbel L., Klasyfikacja depresji, Pamiętnik XXIX, s. 53–66.

341. Jaspers K., Allgemeine Psychopathologie, wyd. 6, Springer-Verlag, Berlin–Göttingen-Heidelberg 1953, s. 107–109. – 342. Jaworska K., Kojecka I., Skaryszewska-Sawicka J., Szmurło B., Dibenzepina (noveril) w leczeniu stanów depresyjnych, Psych. Pol. 1971, 4, 433. – 343. Jaworska K., Kojecka I., Skaryszewska J., Szmurło B., Wyniki stosowania noverilu w zespołach depresyjnych, referat zjazdowy. – 344. Jeziorska A., Kłosińska B., Wierzbicki T., Próba leczenia oksazepamem stanów lękowo-depresyjnych w przebiegu nerwic i psychoz, Psych. Pol. 1968, 1, 33. – 345. Jędrzejczak W., Zespoły depresyjne u byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 339–343. – 346. Johnson G., Gershon E., Burdook E. I., Floyd A., Hekimian L., Comparative effects of lithium and chlorpromazine in the treatment of acute manic states, Brit. J. Psychiat. 1971, 119, 267. – 347. Judin T. I., Oczerki istorii otieczestwiennoj psychiatrii, Medgiz, Moskwa 1951. – 348. Jung C., Aion. Untersuchungen zur Symbolgeschichte, Rascher Verlag, Zürich 1951. – 349. Jung C., Psychological reflections Pantheon, New York 1953. – 350. Jung C., Psychologie und Alchemie, Bascher Verlag, Zürich 1944.

351. Jung C., Symbolik des Geistes, Rascher Verlag, Zürich 1948. – 352. Jung C., Kereny I., Introduction to a science of mithology, London 1950. – 353. Jus A., Badania neurofizjologiczne i behawioralne w psychofarmakologii, Psych. Pol. 1968, 2, 201. – 354. Jus A., Ocena skuteczności leków psychotropowych za pomocą badań reakcji na „placebo”, Psych. Pol. 1967, 6, 735. – 355. Jus K., Ocena metod badania reakcji „placebo” we współczesnej psychofarmakoterapii, Psych. Pol. 1967, 5, 609. – 356. Jus K., Próba zbliżenia się do analizy fizjologicznej marzenia sennego, Psych. Pol. 1962, 6, 861. – 357. Jus K., Jus A., Badania poligraficzne nad snem i marzeniem sennym, Psych. Pol. 1966, 6, 715. – 358. Jus K., Jus A., Próba neurofizjologicznego podejścia do zagadnień nieświadomości. Analogie kliniczno-doświadczalne, NNiPP 1963, 6, 887. – 359. Justyna M., Krzyżowski J., Leczenie wstrząsami elektrycznymi w narkozie i zwiotczeniu mięśniowym, NNiPP 1966, 4, 461. – 360. Kaczyński M., Zagadnienia zmian psychicznych po zespołach depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 171–176.

361. Kaufmann W., Existentialism and death, w: The meaning of death, red. H. Feifel, Mc Graw Hill Book-Comp., New York–Toronto–London 1959, s. 39–63. – 362. Kay D. W. K., Garside R. F., Beamish P., RoyJ.R., Endogenous and neurotic syndroms of depression, Brit. J. Psychiat. 1969, 115, 521, 377. – 363. Kay David W. K., Garside R. F., Roy J. R., Beamish P., „Endogenous” and „neurotic” syndromes of depression: a 5- to 7-years follow-up of 104 cases, Brit. J. Psychiat. 1969, 115, 521, 389. – 364. Kaye B. M., Oral contraceptives and depression, JAMA 1963, 186, 522. – 365. Kelly D., Walter C. J. S., A clinical and physiological relationship between anxiety and depression, Brit. J. Psychiat. 1969, 115, 521, 401. – 366. Kennedy P. F., Phanjco A. L., Shekim W. O., Risk-taking in the lives of parasuicides (attempted suicides), Brit. J. Psychiat. 1971, 119, 281. – 367. Kędzior J., Leszczyński L., Zaburzenia popędu płciowego w depresji endogennej, Pamiętnik XXIX, s. 223–226. – 368. Kępiński A., Trudności naukowe psychiatry, NNiPP 1962, 5, 715. – 369. Kępiński A., Uwagi krytyczne o psychoterapii, NNiPP 1965, 4, 585. – 370. Kępiński A., Uwagi o społeczności terapeutycznej, Psych. Pol. 1970, 2, 169.

371. Kępiński A., Rystka-Zającowa J., O pielęgniarstwie psychiatrycznym, jego roli i zadaniach, Pielęgniarka i Położna 1971, 8, 16 i 30. – 372. Kępiński A., Winid B., Odruch orientacyjny, cz. II. Badania nad komponentą ruchową i skórno-galwaniczną odruchu orientacyjnego, Folia Medica Cracoviensia 1960, l, 125. – 373. Kępiński A., Winid B., Gierdziewicz A., Uwagi o odruchu orientacyjnym, NNiPP 1961, 3, 383. – 374. Kielholz P., Allgemeine Aspekte der Depressionstorschung, w książce: Depressionen... – 375. Kielholz P., Depressionsdiagnostik. Therapie Umschau, 1968, I, 11; Kielholz P., Diagnose und Therapie der Depressionen für den Praktiker, J. F. Lehmanns Verlag, München 1965. – 376. Kielholz P., Klassifizierung der depressiven Verstimmungszustände, w: Das depressive Syndrom. – 377. Kierkegaard S., Gesammelte Werke. Entweder–Oder, cz. II, F. Diedericks, Jena 1922. – 378. Kiljan A., Rzadkowolska A., Kliniczne zastosowanie TPN 12, referat zjazdowy. – 379. Kiljan A., Wilczak H., Kubacki L., Jus K., Badania poligraficzne nad snem i marzeniem sennym w stanach depresji, Pamiętnik XXIX, s. 101–105. – 380. Klibansky R., Panofsky E., Saxl F., Saturn and Melancholy, Nelson, London 1964.

381. Kołakowska T., Indywidualna wrażliwość na leki psychotropowe, NNiPP 1963, 4, 551. – 382. Kołakowska T., Próba analizy czynników wpływających na jakość remisji w depresji cyklicznej, Pamiętnik XXIX, s. 199–203. – 383. Kołakowska T., Ekiert H., Gohol Z., Kliniczna i elektroencefalograficzna analiza niektórych zespołów depresyjnych, Psych. Pol. 1967, 4, 423. – 384. Kołakowska T., Welbel L., Próba ustalenia istotnych dla rokowania czynników w zespołach depresyjnych, NNiPP 1966, 4, 387. – 385. Kołakowska T., Welbel L., Wartość diagnostycznych objawów psychopatologicznych w zespołach depresyjnych, NNiPP 1965, 2, 245. – 386. Korekjarto M., Lienert G. A., Depressionsskalen als Forschungsmittel in der Psychopathologie, Pharmakopsychiatrie (Stuttgart) 1970, 3, 1, 1. – 387. Korta B., Spisla B., Uzależnienia lekowe młodzieży w materiale kliniki i M. Sz. P. we Wrocławiu, referat zjazdowy. – 388. Korzeniowski L., Reaktywne zaburzenia psychopatów i tzw. psychozy więzienne, Nowiny Psychiatryczne 1936, z. I–IV, s. 49–52: Depresje reaktywne. – 389. Korzeniowski L., Zagadnienie odrębności nozologicznej psychoz inwolucyjnych, NNiPP 1964, 4, 569. – 390. Korzeniowski L., Zarys psychiatrii, wyd. 3, PZWL, Warszawa 1969.

391. Korzeniowski L., Pużyński S., Nawracające zespoły depresyjne w przebiegu przedstarczych zaników mózgu, Pamiętnik XXIX, s. 177–180. – 392. Korzeniowski L., Pużyński S., Szymborski B., Wpływ bimanolu–Polfa na stany depresyjne, Psych. Pol. 1967, 2, 205. – 393. Korzenikow I., Analiza osobowości nieletnich przestępców przebywających w grupach półwolnościowych, NNiPP 1966, 12, 1407. – 394. Kostkowski A., Farmakochirurgiczna terapia zespołu depresyjnego w przebiegu siedmioletniej obserwacji choroby Cushinga, referat zjazdowy. – 395. Kostrzewa T., Mijał K., Pańków T., Płużek Z., Wilk Z., Epidemiologia samobójstw na terenie miasta Krakowa w roku 1966, Psych. Pol. 1968, 6, 653. – 396. Kozaczewska-Kaczanowska W., Luczek M., Amitryptylina w leczeniu stanów depresyjnych, NNiPP 1963, 5, 695. – 397. Kraemer E., Les Maladies designées par le nom d’un saint, Nordiska Antkvariska Bokhandein, Helsingfors 1949. – 398. Kraepelin E., Psychiatrie, C. Grumbach, Leipzig 1896. – 399. Kraepelin E., Vergleichende Psychiatrie, Zentralblatt fur Nervenheilkunde und Psychiatrie 1904, 27, 433. – 400. Kranz H., Das Thema des Wahns in Wandel der Zeit, Fortschr. Neurol. Psychiat. 1955, 23, 58.

401. Kranz H., Depressiver Autismus, w: Das depressive Syndrom. – 402. Krasowska J., O nowy rozdział w psychiatrii, NNiPP 1963, 5, 651. – 403. Krasowska J., Zespół psychotyczny napięcia przedmiesiączkowego u dziewcząt w wieku pokwitania, NNiPP 1962, 6, 893. – 404. Krasowska J., Matias K., Dąbrowska M., Niedojrzałość psychiczna i jej związek z niektórymi odchyleniami charakteru u młodzieży, NNiPP 1963, l, 75. – 405. Kraus A., Der Typus melancholicus in östlicher und westlicher Forschung. Der japanische Beitrag M. Shimadas zur prämorbiden Persönlichkeit Manisch-Depressiver, Nervenarzt 1971, 9, 481. – 406. Krause K., Hołyst J., Zaburzenia psychiczne po przywróceniu czynności serca, NNiPP 1962, 3, 401. – 407. Krause K., Hołyst J., Zespoły depresyjne i ich leczenie w przebiegu chorób naczyń mózgowych, referat zjazdowy. – 408. Krause K., Katzenellenbogen J., Depresja sytuacyjna w przebiegu procesu karnego, Pamiętnik XXIX, s. 267–276. – 409. Krech D., Heredity, environment brain and problem solving, The XVIII Int. Congr. of Psychology, Moscow 1966. – 410. Kretschmer E., Medizinische Psychologie, wyd. 13, oprac. W. Kretschmer, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1971. Toż w jęz. pol. pt. Psychologia lekarska, PZWL, Warszawa 1958.

411. Kryczyński I., Farmakoterapia i psychoterapia tzw. climacterium virile, referat zjazdowy. – 412. Krystof J., Kaizer J., W sprawie utrwalonych zaburzeń pozapiramidowych wywołanych przewlekłym stosowaniem neuroleptyków, Psych. Pol. 1967, 3, 289, – 413. Krzyżowski J., Krytyczna ocena metod służących do wykrywania neuroleptyków w moczu, NNiPP 1966, 2, 161. – 414. Krzyżowski J., Próby samobójcze dokonywane środkami psychotropowymi, Psych. Pol. 1970, 2, 181. – 415. Krzyżowski J., Próby samobójcze dokonywane środkami psychotropowymi. (Analiza przypadków hospitalizowanych w klinice psychiatrycznej w Warszawie), Psych. Pol. 1970, 3, 275. – 416. Krzyżowski J., Marcjan K., Skaryszewska J., Przewlekłe podawanie węglanu litu w psychozach afektywnych, referat zjazdowy. – 417. Krzyżowski J., Skaryszewska-Sawicka J., Marcjan K., Profilaktyczne działanie soli litu w psychozach afektywnych, Psych. Pol. 1971, 3, 283. – 418. Kubacki A., Choroba wrzodowa a zaburzenia emocjonalne, Psych. Pol. 1968, 6, 612. – 419. Kubacki A., Fortini K., Szelanberg W., Poneuroleptyczne reakcje depresyjne w psychozach paranoidalnych, Pamiętnik XXX Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich, Katowice 1970, s. 155–158. – 420. Kuczewska K., Depczyński L., Gospodarka lipidowa w depresji endogennej, Pamiętnik XXIX, s. 135–138.

421. Kudlien F., Der Beginn der medizinischen Denkens bei Griechen, Artemis, Zürich, Stuttgart 1967. – 422. Kuhn R., Kombinationsbehandlung depressiver Zustände, w książce: Depressionen... – 423. Labhardt F., Depression und psychosomatische Krankheit, w książce: Depressionen... – 424. Labhardt F., Pöldinger W., Antidepressiv wirkende Medikamenten, w książce: Depressionen... – 425. Lades G. A., Hypochondrical syndrom, Elsevier Publ. Comp., Amsterdam–London–New York 1966. – 426. Langwiński R., Powikłania w następstwie błędów dietetycznych przy leczeniu inhibitorami MAO, Psych. Pol. 1967, 3, 337. – 427. Lasoalles R. G., Atypical facial pain and depression, Brit. J. Psychiat. 1966, 112, 651. – 428. Laskowska D., Obrzęk mózgu z wgłobieniem podnamiotowym jako przyczyna nagłego zgonu podczas leczenia mellerilem, Psych. Pol. 1970, 5, 603. – 429. Laskowska D., Kuczyńska R., Brzezińska I., W sprawie działania perazyny (taksilanu), NNiPP 1966, 4, 433. – 430. Laskowska D., Kuczyńska E., Ziwny S., Stany splątaniowe zamroczeniowo-majaczeniowe jako powikłania leczenia chloropromazyną, NNiPP 1963, 5, 667.

431. Laskowska D., Urbaniak K., Groblewska K., Poczucie choroby jako motyw samobójstwa w schizofrenii, Psych. Pol. 1967, 2, 155. – 432. Lauter H., Phassenüberdauernder Persönlichkeitswandel und persistierende Symptome bei der endogenen Depression, w: Das depressive Syndrom. – 433. Lauter H., Schön W., Über den Gestaltwandel der Melancholie, Arch. Psychiat. Nervenkr. 1967, 209, 290. – 434. Leonhard K., Aufteilung der Endogenen Psychosen, Akademie Verlag, Berlin 1968. – 435. Leonhard K., Diagnostyka różnicowa i leczenie depresji okresowych i nerwicowych, Pamiętnik XXIX, s. 85. – 436. Leonhard K., Biopsychologie der endogenen Psychosen, S. Hirzel Verlag, Leipzig 1970, s. 3–53. – 437. Leszczyński L., Sikorski W., Zgirski L., Wczesna symptomatyka depresyjna w przebiegu schizofrenii, Pamiętnik XXIX, s. 213–217. – 438. Leszycki A., Współczesne badania nad przemianą materii w stanach maniakalnych i depresyjnych, Nowiny Psychiatryczne 1933, 3/4, 231. – 439. Leśniak R., Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, Przeg. Lek. 1965, l, 13. – 440. Lewis A., The state of psychiatry, Routlodge and Kagan, London 1967, s. 71–110: rozdz. VII: Melancholia – a historical review.

441. Licht E., Zienkiewicz J., Zaburzenia charakteru w przebiegu choroby reumatycznej u dzieci, NNiPP 1966, 6, 659. – 442. Lichtenberg P., A definition and analysis of depression, Arch. Neurol. Psychiat. 1957, 5, 519. – 443. Lisowska J., Leczenie atypowych zespołów depresyjnych o charakterze dystymii, Psych. Pol. 1969, 5, 543. – 444. Lisowska J., Rola czynników somatycznych i psychicznych w typowych zespołach depresyjnych o charakterze dystymii, Pamiętnik XXIX, s. 153–159. – 445. Lisowska J., Czerwiński A., Strzyżewski W., Kapelski Z., Bartoszewicz S., Skuteczność dibenzepiny (noveril) w leczeniu endogennych zespołów depresyjnych, referat zjazdowy. – 446. Lisowska J., Sęk H., Przypadek wielokrotnych samouszkodzeń, 1965, 2, 341. – 447. Loewenstein L., Czajkowska L., Zespoły psychoorganiczne w okresie inwolucji, Przeg. Lek. 1967, 9, 676. – 448. Loewenstein L., Gierdziewicz B., Przypadek zaburzeń psychicznych w przebiegu wędrującego zapalenia zakrzepowego żył kończyn dolnych i mózgu, NNiPP 1963, 2, 305. – 449. Lopez Ibor J. J., Depressive Äquivalente, w: Das depressive Syndrom. – 450. Lorén J. A., Eisert M., Quelques aspects épidémiologiques de la manie. (Etude sur 107 cas hospitalisés), Schweiz. Arch. Neurol. Psychiat. 1969, 105, 2, 353.

451. Lowy F. H., Cleghorn J. M., MacClure D. J., Sleep patterns in depression, J. Nerv. Ment. Dis. 1971, 153, 10–26. – 452. Lubońska A., Próby zastosowania muzyki jako środka terapii i readaptacji w szpitalu psychiatrycznym, Psych. Pol. 1967, 5, 577. – 453. Lundquist G., Prognosis and curse in manic-depressive psychosis, Acta Psychiatrica Scandinavica 1945, supl. 35. – 454. Łęczycka K. Ł., Trembla K., Lesiak J., Reakcje psychomotoryczne w stanach depresyjnych, Pamiętnik XXIX, s. 379–382. – 455. Łukomskij J. I., Maniakalno-depressiwnyj psichoz, wyd. 2 poszerzone, Izdatelstwa „Medicina”, Moskwa 1968. – 456. ŁuniewskiW., Psychoza szałowo-posępnicza w kazuistyce sądowo-psychiatrycznej, referat wygłoszony na VII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Kocborowie, 4 czerwca 1927 r., streszczenie w: Nowiny Psychiatryczne 1967, IV, 232. – 457. Łyskanowski M., Adolf Rothe i jego inicjatywa opieki nad pacjentami opuszczającymi szpital psychiatryczny, NNiPP 1964, 2, 343. – 458. Łyskanowski M., Kartki z dziejów psychiatrii. Z zagadnień farmakologicznego lecznictwa psychiatrycznego w Polsce w XIX stuleciu, NNiPP 1963, l, 107. – 459. Łyskanowski M., Leczenie chorych psychicznie w wieku XVIII w Polsce i za granicą, Psych. Pol. 1969, 3, 357. – 460. Łyskanowski M., Ludwik Perzyna i jego poglądy na etiologię oraz leczenie chorób psychicznych, 1964, 2, 339.

461. Madejska N., Hika N., Pańków T., Wyniki leczenia stanów depresyjnych melitracenem, Psych. Pol. 1967, I, 463. – 462. Maimonides, Regimen Sanitatis oder die Diaetetik für die Seele und den Körper, S. Karger, Basel–New York 1966. – 463. Majczak A., Grzywa A., Zagadnienia stosowania litu w depresjach, referat zjazdowy. – 464. Malik K., Psychopatologia zespołów depresyjnych leczonych w okresie 1960–1963 w Szpitalu w Kocborowie, Psych. Pol. 1968, 6, 605. – 465. Malraux A., Le musée imaginaire, Paris 1952, 2, 295 i 311. – 466. Małcużyńska I., Wierzbicka B., Ocena klinicznego i ambulatoryjnego stosowania valium, NNiPP 1966, 8, 957. – 467. Marcjan K., Wstępne dane o wynikach stosowania centrofenoksyny (lucidrilu) w psychiatrii, NNiPP 1962, 4, 583. – 468. Marcjan K., Pietruszewska I., Próba zastosowania flufenazyny w leczeniu nerwic i psychoz, NNiPP 1964, 4, 677. – 469. Marcjan K., Wpływ stosowania środków psychotropowych i elektrowstrząsów na obraz kliniczny i przebieg niektórych psychoz afektywnych i schizoafektywnych, Pamiętnik XXIX, s. 431–435. – 470. Mark V. H., Barry H., McLardy T., Ervin F. R., The destruction of both anterior thalamic nuclei in a patient with intractableagitated depression, J. Nerv. Ment. Dis. 1970, 150, 4, 266.

471. Marti-Ibañez F., Ariel. Essays on the arts and the history and philosophy of medicine, M. D. Publications Inc., New York 1952, s. 40: The wonder world of symbols. – 472. Masiak M., Przypadek melancholii anestetycznej, NNiPP 1965, 2, 335. – 473. Masłowski J., Gesty w„Panu Tadeuszu”. (Maszynopis). – 474. Matecki W., O heterogennych pierwiastkach urojeniowych w stanach depresyjnych psychozy maniakalno-depresyjnej, referat wygłoszony na VII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Kocborowie w: Nowiny Psychiatryczne 1927, 4, 232. – 475. Matecki W., Etiologia i terapia psychozy maniakalno-depresyjnej, Klinika Współczesna 1938, 7/8, 421. – 476. Matussek P., Die Konzentrationslagerhaft und ihre Folgen, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 1971. – 477. Matussek P., Phasendauer bei unbehandelten Fällen endogener Depression, w: Das depressive Syndrom. – 478. Mazur M., Mazurowa A., Szadowska A., Szmigielski A., Wpływ toksycznych dawek imipraminy na wyosobnione serce królika i obraz ekg