Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE -  - książka

Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Problematyka dobrostanu zwierząt zajmuje niezwykle ważne miejsce w debacie publicznej. Jej refleksem jest zaangażowanie Unii Europejskiej i Rady Europy w proces tworzenia standardów prawnych ochrony zwierząt. Zarówno Unia Europejska jak i Rada Europy uznają, iż zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania, co powoduje wbudowanie do obu systemów prawnych standardów dotyczących ich dobrostanu. Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek uwzględniania wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt w różnych dziedzinach polityki Unii. Liczne konwencje Rady Europy, m.in. Konwencja o ochronie gatunków flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich czy o ochronie zwierząt rzeźnych, wyraźnie wskazują na potrzebę ochrony zwierząt i oszczędzania zwierzętom cierpień oraz bólu.

Liczba stron: 184

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788371514821