Czasy Angielskie - Anna Piekarczyk - ebook

Czasy Angielskie ebook

Anna Piekarczyk

3,9

Opis

PO CO UCZYĆ SIĘ WSZYSTKICH CZASÓW ANGIELSKICH? Poznaj 5 podstawowych czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji w języku angielskim.

W nauce języka bardzo potrzebne jest to, aby wyuczone zasa­dy gramatyczne ćwiczyć w mowie na bieżąco. Zro­zumienie czasów i prawidłowe zastosowanie ich w zdaniach to często prawdzi­wa zmo­ra uczniów. Nauczając na kursach językowych słuchacze często za­dają py­tania typu:

Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy używają tylko trzech, czterech, góra pięciu z nich?

Ogólnie przyjmuje się, że czasów angielskich jest aż 13. Ale niektórzy uważają, że jest ich ponad 25.

Jednak jeśli poznasz maksimum pięć z nich, w zupełności wystar­czy Ci to w komuni­kacji językowej i śmiało będziesz mógł porozumieć się w języku angielskim.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym nauka czasów angielskich sprawia trudności. W książce wytłumaczone zostały bar­dzo prosto i praktycznie najważniejsze Czasy Angielskie, przykłady poprawnego ich użycia, ćwiczenia umożliwiające utrwa­lenie po­znanych reguł oraz klucz do ćwiczeń. Zawarte są tutaj rów­nież cenne wskazówki jak ćwiczyć użycie czasów w mowie.

Wierzę, że "Czasy Angielskie" będzie dla Ciebie pozycją bardzo pomocną i przyczyni się do osiągnięcia lepszej pewności w mówieniu.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 34

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
3,9 (11 ocen)
6
2
1
0
2
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
OD AUTORKI

Mam nadzieję, że ta nowatorska książka jest publikacją wyjątkową. Od samego początku pisałam ją z myślą o osobach chcących nauczyć się podstawowych czasów, przydatnych w mówieniu i pisaniu po angielsku.

W nauce języka bardzo potrzebne jest to, aby wyuczone zasady gramatyczne ćwiczyć w mowie na bieżąco. Zrozumienie czasów i prawidłowe zastosowanie ich w zdaniach to często prawdziwa zmora uczniów. Nauczając na kursach językowych słuchacze często zadają mi pytania typu:

Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy używają tylko trzech, czterech, góra pięciu z nich?

I przyznam, że te osoby mają rację.

Ogólnie przyjmuje się, że czasów angielskich jest aż 13. Ale niektórzy uważają, że jest ich ponad 25. Jednak jeśli poznasz maksimum pięć z nich, to w zupełności wystarczy Ci to w komunikacji językowej i śmiało będziesz mógł porozumieć się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym nauka czasów angielskich sprawia trudności. W książce wytłumaczone zostały bardzo prosto i praktycznie najważniejsze czasy angielskie, przykłady poprawnego ich użycia, ćwiczenia umożliwiające utrwalenie poznanych reguł oraz klucz do ćwiczeń. Zawarte są tutaj również cenne wskazówki, jak ćwiczyć użycie czasów w mowie.

Wierzę, że ”Czasy Angielskie” będzie dla Ciebie pozycją bardzo pomocną i przyczyni się do osiągnięcia lepszej pewności w mówieniu. Jeśli przerobisz tę książkę, najważniejsze czasy angielskie nie powinny sprawiać Ci już żadnego problemu. A zatem do dzieła!

CZASY TERAŹNIEJSZE

I PRESENT SIMPLE

Czasu Present Simple używamy:

Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks tea.

Dla wyrażenia ustalonych terminów wydarzeń, bliskiej przyszłości:

The film starts at 10:00. We go to America on Monday.

W przysłowiach:

A friend in need is a friend indeed. (Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).

Dla wyrażenia faktów z fizyki, praw przyrody:

Water boils at 100°C . Polar bears live in the North Pole. Earth goes around the Sun.

Dla wyrażenia uczuć:

I like going to school.

Typowe okoliczniki czasu w Present Simple:

never

– nigdy

rarely, seldom

– rzadko

from time to time

– od czasu do czasu

usually

– zazwyczaj

often

– często

every day

– codziennie

once a week

– raz w tygodniu

twice a year

– dwa razy w roku

sometimes

– czasami

three times a day

– trzy razy w ciągu dnia

always

– zawsze

in the morning/afternoon/evening/at night

- rankie / po południu /wieczorem / nocą

Jak tworzymy ten czas:

I work

You work

He works

wyjątek stanowi tutaj 3 osoba liczby

She works

pojedynczej, która przyjmuje końcówkę -s

It works

We work

You work

They work

W 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) następują dodatkowe zmiany w pisowni:

Gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę + y, zamieniamy y na ies:

cry – cries

Gdy czasownik jest zakończony na -x, -ss, ch, -sh, -o – dodajemy końcówkę –es

go – goes watch – watches

Jak tworzymy pytania i przeczenia?

Musimy pamiętać tutaj o dwóch operatorach: do i does w pyta-niach oraz do not (don't) i does not (doesn't) w przeczeniach.

Pamiętaj, że czasowniki w zdaniach pytających i przeczących zawsze zawierają podstawową formę (czyli nie mają końcówek -s, -es, -ies).

Pytania:

Przeczenia:

Do I learn?

I don't learn.

Do you learn?

You don't learn.

Does he learn?

He doesn't learn.

Does she learn?

She doesn't learn.

Does it learn?

It doesn't learn.

Do we learn?

We don't learn.

Do you learn?

You don't learn.

Do they learn?

They don't learn.