Bariery i zmiana -  - książka

Bariery i zmiana książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I

Perspektywy, wyzwania i zmiana przestrzeni osób z niepełnosprawnością

Ewa Nałącz-Kłos, The Gateway Award – nowa perspektywa i szansa kreatywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Henryk Waszkowski, Proces inkluzji społecznej harcerzy z niepełnosprawnością na przykładzie ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku

Delfina Ertanowska, Wykluczenie społeczne i bariery edukacyjne na przykładzie mniejszości etnicznej Ukraińców-Łemków w Polsce. Historia i współczesność

Sylwia Zubrzycka, Rola asystenta rodziny w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością

CZĘŚĆ II

Edukacja i zmiana – ku inkluzji i włączaniu osób
z niepełnosprawnością

Agata Kułaga, Przygotowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie

Emilia Wieczorek, Studenci z niepełnosprawnościami – ujęcie statystyczne. Egzemplifikacja ZSN Ad Astra UAM – jakość życia studentów z niepełnosprawnościami UAM

Marzena Baran, Gotowość kandydatów na nauczycieli do edukacji inkluzyjnej w szkole ogólnodostępnej

Maciej Kokoszka, Edukacja w procesie readaptacji społecznej skazanych

Klaudia Sabat-Zabłotni, Inkluzja społeczna byłych więźniów – szanse czy bariery w perspektywie przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych

CZĘŚĆ III

Szkoła oraz oddziaływania wspierające proces inkluzji i włączania

Grzegorz Całek, Szkoła włączająca czy wyłączająca? Rzeczywistość szkolna widziana oczami rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Katarzyna Król, Mariola Sokół, Izabela Ważna, Integracja i wspólna zabawa szansą aktywnego wspierania dzieci z niepełnosprawnością

Agnieszka Leś, Życie młodego człowieka z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań edukacyjnych i zawodowych

Joanna Inglot-Kulas, Joanna Mazurkiewicz, Marlena Czernisz, Fundacja Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane jako przykład dobrych praktyk w zakresie nowatorskich rozwiązań dotyczących działań normalizacyjnych i włączających

Janusz Kawa, Wybrane koncepcje i teorie Floriana Znanieckiego i ich odniesienie do osób w starszym wieku

Justyna Drożdż, Wybrane dokumenty prezentujące prawa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do edukacji w Wielkiej Brytanii

Zakończenie
Noty o autorach

Liczba stron: 214

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788379967254