Oświadczenie Polskiej Izby Książki w sprawie JCK

Artur Wasilewski 27.03.2017

Na prośbę PIK, z uprzejmości której niejednokrotnie korzystaliśmy, która wspiera nasz rozwój w Polsce i za granicą i której członkiem jesteśmy – publikujemy treść oświadczenia PIK w sprawie propozycji regulacji Jednolitej Ceny Książki.

OŚWIADCZENIE

W związku z rozpowszechnianą w mediach informacją, że po wejściu w życie ustawy o jednolitej cenie książki sklepy internetowe nie będą mogły dawać rabatów, a czytelnicy z tego tytułu stracą miliony złotych Polska Izba Książki oświadcza, że ta informacja jest całkowicie nieprawdziwa.

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie maksymalnego rabatu detalicznego na nowości wydawnicze jedynie w okresie 12 miesięcy od premiery książki. Ograniczenie dotyczy więc tylko części oferty książkowej znajdującej się na rynku i przez ściśle określony czas. Sprzedawcy będą mogli udzielać rabatu do wysokości 5% wartości okładkowej książki w normalnej sprzedaży detalicznej, 15% podczas targów książki, a 20% dla instytucji publicznych. Zakupy biblioteczne są wyłączone z tego systemu. Po 12 miesiącach od wejścia książki na rynek jej cena nie będzie już podlegała żadnym ograniczeniom rabatowym.

W wyniku wprowadzenia proponowanej regulacji, czytelnicy będą mogli korzystać ze znacznie szerszej oferty wydawniczej, będą mieli także łatwiejszy dostęp do bogatej oferty mniejszych wydawców, którzy obecnie nie są w stanie sprostać wojnom cenowym toczonym pomiędzy sieciami sprzedaży na detalicznym rynku książki. Zahamowany zostanie również proces likwidowania księgarń niezależnych, które nie mają szansy przetrwania w obecnych warunkach rynkowych.

Projekt Polskiej Izby Książki nie eliminuje konkurencji na rynku książki. Wydawcy w dalszym ciągu będą konkurować między sobą różnorodnością oferty i różnymi cenami książek. Ale konkurencja w księgarniach, sklepach wielkopowierzchniowych, dyskontach i sklepach internetowych powinna polegać na konkurencji asortymentem, jakością obsługi i profesjonalizmem personelu.

Projekt Polskiej Izby Książki jest całkowicie neutralny politycznie i powstał z troski o kulturę czytelniczą w Polsce oraz kondycję intelektualną obecnego i przyszłych pokoleń.

Polska Izba Książki prosi wszystkich uczestników rynku o rzetelną dyskusję w sprawie projektu ustawy o jednolitej cenie książki.

Wszystkim powinno zależeć na podniesieniu poziomu czytelnictwa w Polsce, zapewnieniu szerszej oferty wydawniczej oraz dalszemu funkcjonowaniu księgarń, które są istotnym elementem środowiska, w którym mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Proponowana ustawa prowadzi do tego celu. Utrzymanie na rynku niezależnych księgarń jest jednym z kluczowych elementów starań o wzrost czytelnictwa w Polsce. Projekt ustawy nie eliminuje sprzedaży internetowej, nie zakazuje także promocji i udzielania rabatów, choć w ograniczonym zakresie dla nowości, a w dowolnej wysokości w wypadku tytułów obecnych na rynku dłużej niż rok. Proponowane regulacje prowadzą jedynie do wyrównania szans małych wydawców i stacjonarnych księgarń. Przekłada się również na

poprawę warunków funkcjonowania autorów. Oczywiście, na świecie istnieją także inne narzędzia prawne dla poprawy czytelnictwa. Są stopniowo wprowadzane także w Polsce. Należy jednak podkreślić, że w wielu krajach europejskich właśnie taka ustawa, którą proponuje Polska Izba Książki jest podstawowym stosowanym narzędziem poprawiającym sposób i jakość funkcjonowania rynku książki i co ważne – właśnie w tych krajach czytelnictwo jest na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w Polsce.
Nasz wspólny interes wymaga spokojnej i racjonalnej dyskusji na temat tej ustawy.

Polska Izba Książki

Kategorie: