Cezary Łazarewicz

Polski dziennikarz, reporter, publicysta. Autor cenionych i nagradzanych reportaży prasowych. Jeden z ważniejszych współczesnych polskich autorów literatury faktu. W formie książki Cezary Łazarewicz wydał kilkanaście swoich reportaży. Za jeden z nich, Żeby nie było śladów, Cezary Łazarewicz został nagrodzony Nagrodą Literacką Nike. Współpracownik największych i najbardziej znaczących redakcji w kraju.

Cezary Łazarewicz urodził się w 1966 r. w Darłowie. Jest absolwentem miejscowego Zespołu Szkół Morskich. W połowie lat 80-tych zaangażował się w działania opozycji antykomunistycznej i ruchu ekologicznego. Od 1985 r. działał w Ruchu Wolność i Pokój, w którym zajmował się m.in. redagowaniem i kolportażem na terenie Pomorza Zachodniego podziemnych periodyków tj. Rewers czy Ucho. Jako obrońca przyrody brał udział w protestach przeciwko budowie polskiej elektrowni atomowej. W końcówce lat 80-tych Cezary Łazarewicz znalazł się w Tymczasowym Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność na Pomorzu Środkowym.

W III RP organizował nowy rynek prasowy i medialny oraz zaangażował się w działalność polityczną, biorąc udział w powstaniu Konfederacji Polski Niepodległej. Współtworzył Gazetę Obywatelską, później współpracowała z Gazetą Wyborczą. Przez trzy lata był dyrektorem Radia Na Fali. Pracował we wszystkich najważniejszych opiniotwórczych tygodnikach. Najpierw w Przekroju, później w Polityce, Newsweeku i Wprost. Zarówno swoje artykuły jak i książki Cezary Łazarewicz pisał, nie oglądając się nigdy na bieżącą koniunkturę czy układ polityczny. Jak sam mówi, był kilkunastokrotnie pozywany z powodu swoich tekstów i jak do tej pory wszystkie zakończone procesy wygrywał. Przegrał natomiast sprawę przeciwko Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w której sam był powodem, dotyczącą jego nominacji do tytułu Hieny Roku.

Prywatnie publicysta żonaty jest z uznaną dziennikarką Ewą Winnicką, z którą tworzy duet niekiedy również w życiu zawodowym. Niektóre książki, Cezary Łazarewicz napisał wspólnie z żoną.

Pomorskie książki Cezarego Łazarewicza

W dorobku dziennikarza nie brak tekstów poświęconych Pomorzu, jego rodzinnym stronom. Na kartach swojej pierwszej, opowiadającej o regionie, książki Cezary Łazarewicz zebrał reportaże i artykuły będące dokumentem najważniejszych pomorskich wydarzeń lat 90-tych i pierwszej dekady nowego wieku. Wydane w 2012 r. Kafka z Mrożkiem. Reportaże pomorskie to prawdziwa kronika ostatnich dwóch dekad życia regionu, tego o czym mówiono, o czym dyskutowano, czym się żyło.

W 2017 r. opublikował Cezary Łazarewicz Tu mówi Polska. Reportaże z Pomorza. Autor próbuje w nich przybliżyć obraz najnowszej historii kraju, przemian ustrojowych i gospodarczych z perspektywy miejsca, w którym się urodził. Jest to w dużej mierze Polska B, której rok 1989 przyniósł jednak nie tylko euforię wolności, ale i rzeczywistość upadających PGR-ów oraz nowe, rynkowe, reguły gry, faworyzujące tych najsilniejszych.

Nowa książka Cezarego Łazarewicza Morze i ziemia. Antologia reportaży z Pomorza, zredagowany wspólnie z Andrzejem Klimem, to teksty różnych (nie tylko polskich) autorów powstałe na przestrzeni wielu dziesiątek lat. Nie brak tu i wielkiej, i tej mniejszej historii, spisanej przez jej uczestników i świadków.

Historyczne książki Cezarego Łazarewicza

Historia zresztą zawsze leżała w kręgu zainteresowań red. Łazarewicza. Na swoim koncie ma on wiele publikacji traktujących o najważniejszych momentach i postaciach najnowszej historii naszego kraju. Bez wątpienia najbardziej uznaną z nich jest reportaż poświęcony Grzegorzowi Przemykowi. Książkę pt. Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka Cezary Łazarewicz opublikował w 2016 r. Wydawnictwo było prawdziwą rewelacją sezonu i zostało docenione zarówno przez krytykę, jak i czytelników. Przyniosło również autorowi wiele nominacji do ważnych krajowych nagród (m.in. Nominację do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego). Za Żeby nie było śladów Cezary Łazarewicz otrzymał najważniejszą polską nagrodę literacką – Nike, oraz statuetkę za Książkę Historyczną Roku.

W 2018 r., wraz z żoną, wydał Cezary Łazarewicz 1968. Czasy nadchodzą nowe, niebanalną pozycję opowiadającą o tym burzliwym czasie. Tekst składa się z 10-ciu narracji przedstawionych z perspektywy ludzi, dla życia których wydarzenia `68 roku miały znaczenie przełomowe. Natomiast jesienią 2019 r. w ręce czytelników oddał Cezary Łazarewicz 1939. Wojna? Jaka wojna? Swoją najnowszą książkę poświęconą historii.

Sensacyjne książki Cezarego Łazarewicza

Na swoim koncie ma również Cezary Łazarewicz książki o nieco bardziej sensacyjnej tematyce. Jest on autorem aż dwóch tytułów traktujących o mordercach, w tym również wielokrotnym zabójcy. Aby powstał, poświęcony sprawie Władysława Mazurkiewicza, Elegancki morderca, Cezary Łazarewicz wykonał niezwykłą pracę dokumentacyjną, zbierając materiały o życiu i sprawie sądowej tego pierwszego seryjnego zabójcy epoki stalinowskiej.

Z kolei, w późniejszej o trzy lata książce pt. Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej Cezary Łazarewicz zajmuje się, niejednokrotnie badanym i opisywanym, absolutnie najbardziej zagadkowym zabójstwem i procesem międzywojnia.