Zbiorowe prawo zatrudnienia -  - książka

Zbiorowe prawo zatrudnienia książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikające m.in. z zaleceń wydanych przez Komitet Wolności Związkowych, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. o sygn. TK K 1/13, a także prac nowo powstałej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak:
- zakres podmiotowy gwarancji wolności związkowej,
- uprawnienia i relacje pomiędzy poszczególnymi przedstawicielstwami osób zatrudnionych,
- zadania ruchu związkowego oraz możliwe rozwiązania co do sposobu reprezentacji zbiorowej osób zatrudnionych,
- pojęcie zatrudnienia niepracowniczego,
- pozycja osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym w projektach kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Książka w sposób szeroki i wielowątkowy ukazuje problematykę zbiorowego zatrudnienia, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

Wartością dodaną niniejszej publikacji jest wyjątkowy skład autorski, którzy tworzą wykładowcy z różnych ośrodków naukowych, a także członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, w tym jej Przewodniczący, oraz Przewodniczący Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Liczba stron: 384

Format (wymiary): 22.0x16.0

ISBN: 9788381246521

Oceny
0,0
0
0
0
0
0