Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 - Białończyk Wojciech - książka

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 książka papierowa

Białończyk Wojciech

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.

W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.:
•Ustawy o finansach publicznych,
•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,
•Klasyfikacji budżetowej.

W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:
•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),
•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).

Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.:
•Ustawy o finansach publicznych,
•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,
•Klasyfikacji budżetowej,
•Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,
•Wykonania budżetu,
•Tytułów dłużnych,
•Wolnych środków.
Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych.

Liczba stron: 514

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788325538804

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0