Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami - Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz - ebook

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami ebook

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz

0,0
179,00 zł

lub
Opis

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w szczególności:
złagodzenia przepisów o formie czynności prawnych,
zwiększenia katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych,
wprowadzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu informatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych.
W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.
Publikacja jest przygotowana w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający wykorzystywanie zamieszczonych w niej wzorów w praktyce. Opracowany przez autorów komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:
zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Publikacja obejmuje również wzory z europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne