Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych -  - książka

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".
Wśród najważniejszych zmian warto wskazać:
-sformułowanie wspólnych wymagań dla zamówień, do których zastosowanie ma procedura rozeznania rynku, zasada konkurencyjności albo przepisy Prawa zamówień publicznych;
- wprowadzenie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków pojęcia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- stosowanie przez jednostki publiczne tzw. zasady konkurencyjności.
Poradnik zawiera praktyczny komentarz oraz zestaw pytań i odpowiedzi, dzięki czemu stanowi cenną pomoc przy interpretacji przepisów i procedur dotyczących wydatkowania środków unijnych.

Liczba stron: 128

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788381247641

Oceny
0,0
0
0
0
0
0