Wybrane zagadnienia ze statystyki -  - książka

Wybrane zagadnienia ze statystyki książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych analizie struktury, analizie dynamiki i analizie współzależności, a zatem metodom badawczym pozwalającym na wykrycie poszczególnych rodzajów prawidłowości statystycznych. Charakter i układ pracy ma na celu prezentację możliwie szerokiego wachlarza podstawowych zagadnień statystyki, przy czym niektóre problemy omówiono dokładniej, a inne potraktowano w sposób skrótowy.
Prezentowane rozważania teoretyczne poparto dlatego odpowiednimi przykładami, które z kolei stanowią wzorzec lub zawierają niezbędne wskazówki do samodzielnego
rozwiązywania sugerowanych zadań. Na końcu niniejszej książki zamieszczono pełne
rozwiązania i odpowiedzi wszystkich zadań. Przykłady i zadania, w zdecydowanej
większości, oparto na danych rzeczywistych, pochodzących z różnych źródeł
statystycznych i dotyczą one zmian gospodarki w czasie i przestrzeni, przede wszystkim regionalnej. Autorzy zajmują się bowiem dyscypliną naukową – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Demonstrowane przykłady i proponowane zadania, a także tabele i rysunki mają podwójną numerację. Pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga, podawana po kropce, wskazuje kolejny numer przykładu, zadania, tabeli lub rysunku w danym rozdziale niniejszej książki (dla stosowanych wzorów przyjęto analogiczną numerację, ale dla działów statystyki przyjęto:
1 – analiza struktury,
2 – analiza dynamiki, 3 – analiza współzależności). Spis cytowanych pozycji literaturowych umieszczono na końcu pracy w porządku alfabetycznym.

Monografia skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów wydziałów
ekonomicznych uniwersytetów oraz do studentów niektórych kierunków wyższych szkół
zawodowych. Autorzy oczekują jednak, że krąg adresatów będzie większy i z opracowania korzystać będą również praktycy, zajmujący się zawodowo ilościowymi analizami, diagnozami lub prognozami zjawisk i procesów gospodarczych.

Autorzy

Liczba stron: 188

ISBN: 9788379723270

Wydanie: 1