Vat 2020 -  - książka

Vat 2020 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja zawiera:
• ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie,
• komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.,
• przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków nowelizacji.
Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. w ustawie o VAT pojawi się:
• zakaz wystawiania faktur do paragonów niezawierających NIP-u nabywcy,
• sankcja za wystawienie faktury z naruszeniem tego obowiązku – w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze,
• sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do paragonu niezawierającego NIP – w wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego równego 100% podatku wykazanego na fakturze.
Ponadto od kwietnia 2020 r.:
• w pełni zacznie funkcjonować nowa matryca VAT, czyli nowe zasady identyfikacji stawek VAT oparte na kodach CN (w przypadku towarów) i klasyfikacji PKWiU 2015 (w przypadku usług),
• zacznie w pełni obowiązywać ochrona wynikająca z wiążących informacji stawkowych (WIS),
• zostaną wprowadzone uproszczenia formalne związane z korzystaniem z ulgi na złe długi,
• zostanie zlikwidowany obowiązek oddzielnego składania deklaracji VAT i plików – oba te dokumenty będą składane w formie jednego pliku JPK (zmiana ta obejmie część podatników od kwietnia, pozostali podatnicy będą mieli czas na przygotowanie się do wykonania tego obowiązku od 1 lipca 2020 r.),
• wprowadzona zostanie procedura składania korekt informacji o ewidencji oraz sankcja w wysokości 500 zł za każdy nieskorygowany błąd.
Kolejne zmiany planowane są od lipca 2020 r. – w zakresie rozliczania importu towarów.
Wszystkie zmiany w VAT – znane na dzień publikacji niniejszego opracowania – zostały uwzględnione w treści ujednoliconych przepisów oraz opisane przez ekspertów w przewodniku po zmianach.

Liczba stron: 360

Format (wymiary): 19.0x29.0cm

ISBN: 9788381376495