Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie śro -  - książka

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie śro książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

179,00 zł

Opis

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, literatury oraz praktyki jaki powstał od momentu jej uchwalenia w 2008 r. Komentarz zawiera zmiany, które weszły w życie 6.5.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 820).

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zakresu, definicji i zasad ogólnych ustawy;
odmowy udostępniania informacji;
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów;
uprawnienia organizacji ekologicznych;
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
administracyjnych kar pieniężnych.

Komentarz jest pracą zbiorową zespołu autorów obejmującego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktykujących prawników, przedstawicieli środowiska akademickiego.

Komentarz skierowany jest do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, a także urzędników.

Liczba stron: 708

Format (wymiary): 12.1x19.0

ISBN: 9788325597238

Wydanie: 1