Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz -  - książka

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).

Prezentowana publikacja omawia m.in.:

ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i treść);
czas trwania autorskich praw majątkowych;
przejście autorskich praw majątkowych;
przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych;
przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych;
ochronę autorskich praw osobowych;
ochronę autorskich praw majątkowych;
ochronę wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji;
prawa pokrewne;
organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
Komisję Prawa Autorskiego;
kontrolę produkcji nośników optycznych;
Fundusz Promocji Twórczości;
odpowiedzialność karną.

Komentarz uwzględnia najnowsze nowelizacje wprowadzone:

ustawą z 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1333), której celem jest dostosowanie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową. Zmiana obowiązuje od 9.9.2016 r.;
ustawą z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), która ma charakter dostosowawczy do treści zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja weszła w życie 20.5.2016 r. oraz tzw. "dużą" nowelizację Prawa autorskiego wprowadzoną ustawą z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regulacje w niej zawarte stanowią efekt implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2001/29/WE oraz 2006/115 WE.

Liczba stron: 920

Format (wymiary): 13.0x22.0cm

ISBN: 9788325588397

Oceny
0,0
0
0
0
0
0