Ustawa o finansach publicznych Komentarz -  - książka

Ustawa o finansach publicznych Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego ukształtowanego przez nowelizacje innych ustaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym przez zracjonalizowanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.
W książce omówiono m.in.:
- zasady prowadzenia działalności przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
- istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,
- problematykę państwowego długu publicznego,
- cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
- procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo sądów, regionalnych izb obrachunkowych oraz komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co umożliwiło zaakcentowanie głównych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
Publikację przygotował zespół specjalistów w zakresie prawa finansów publicznych – pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy doświadczenia praktyczne nabywali w ramach działalności orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Współautorami komentarza są także radcowie prawni, adwokaci oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Są oni autorami łącznie kilkuset prac z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.

Stan prawny na 10 stycznia 2020

Liczba stron: 1556

Format (wymiary): 17.5x24.5cm

ISBN: 9788381873611

Wydanie: 2