Opis

Książka w prosty i przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Wyjaśnia również, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.
Publikacja nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy. Można się z niej m.in. dowiedzieć:
¦ kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego,
¦ jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego,
¦ jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny po zmianach od 7 września 2019 r.,
¦ w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego,
¦ jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat,
¦ jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje na urlopie wychowawczym.
Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów.
To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.
Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant.


ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyne na rynku aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w prawidłowym ustaleniu uprawnień związanych z rodzicielstwem. W przystępny sposób odpowiada m.in. na pytania:
¦ w jakim wymiarze rodzice mogą korzystać z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz ojcowskich i wychowawczych;
¦ jak wyliczyć wysokość zasiłków za czas urlopów macierzyńskich i rodzicielskich;
¦ jak stosować przepisy o ochronie przed zwolnieniem z pracy pracownic w ciąży oraz pracowników będących rodzicami.

Liczba stron: 106

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381376884

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy