Unia Europejska w dobie reform -  - książka

Unia Europejska w dobie reform książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tytuł niniejszego wyboru dokumentów – Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne odwołuje się do obecnego stanu Unii, konfrontowanej z poważnymi wyzwaniami ustrojowymi, ekonomicznymi i politycznymi. Wydawało się, że trwające kilkanaście lat prace nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, pełne dramatyzmu
(czego symbolem było odrzucenie w połowie ubiegłego dziesięciolecia Traktatu konstytucyjnego), sfinalizowane podpisaniem 13 grudnia 2007 r. Traktatu z Lizbony (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.) ustabilizują Unię ustrojowo, co pozwoli na sprostanie wyzwaniom ekonomicznym i politycznym. Stało się jednak inaczej. Kryzys ekonomiczny dosięgnął również Unię Europejską, w tym zwłaszcza niektóre państwa strefy euro, podważając stabilność finansową tej strefy jako całości. Podejmowane przez państwa strefy euro, głównie z inicjatywy Niemiec i Francji, „działania ratunkowe” obejmują środki uchwalane w instytucjonalno-prawnych ramach Unii, niemniej jednak – wobec obstrukcji niektórych państw (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) – część z nich przyjęła formę środków międzyrządowych (umów międzynarodowych zawartych „poza” Unią przez część jej państw członkowskich). Powrót do tzw. Metody schengeńskiej, lecz w znacznie większej skali, może postawić pod znakiem zapytania w ogóle spójność Unii i doprowadzić do jej fragmentyzacji. Tak więc Unia Europejska
bez wątpienia znajduje się na ważnym (przełomowym) etapie swojego rozwoju.

Liczba stron: 418

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788371519383