Umowy cywilnoprawne -  - książka

Umowy cywilnoprawne książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

59,00 zł

Opis

Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań.

Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze związane z takimi kwestiami, jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. Zawieranie umów cywilnoprawnych może się zatem okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Pomimo wprowadzenia zmian w zasadach oskładkowania umów zleceń nadal mogą być one atrakcyjne ze względu na możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Po spełnieniu bowiem określonych warunków z umowy zlecenia obowiązkowo opłaca się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń (tzw. zbieg tytułów) i jego podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu wynosi kwotę co najmniej minimalnej płacy, a także sytuacji, gdy zlecenie wykonywane jest w trakcie urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego. Nadal atrakcyjne jest zawieranie umów z uczniami i studentami, gdyż nie podlegają one żadnym ubezpieczeniom – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi, w których udzielono wyczerpujących wyjaśnień na temat konkretnych problemów. Dotyczą one:

- zawierania umów cywilnoprawnych;

- wynagrodzenia za umowę zlecenia oraz umowę o dzieło;

- oskładkowania umów zlecenia oraz ich zgłaszania do ZUS;

- specyfiki umów zlecenia zawieranych w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem;

- uprawnień do świadczeń chorobowych z umowy zlecenia.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na praktycznych przykładach.

To przystępne opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie. Zainteresuje też szefów działów personalnych i działów prawnych oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmach.Zalety publikacji:

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło.

W przystępny i wyczerpujący sposób odpowiada m.in. na pytania:

- Czy w umowie zlecenia można określać wynagrodzenie w stałej kwocie miesięcznej?

- Jakie wynagrodzenie przysługuje za wykonanie zlecenia, jeżeli zleceniobiorca korzystał ze zwolnienia lekarskiego?

- Jak oskładkować przychody emeryta realizującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy?

- Jakie składki należy opłacać za pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego wykonuje zlecenie?

- Jaką dokumentację zgłoszeniową przesyła do ZUS płatnik zatrudniający osobę wykonującą równolegle dwie umowy zlecenia?

Liczba stron: 86

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381372893

Oceny
0,0
0
0
0
0
0