Umowa o podróż w prawie polskim - Rafał Adamus - książka

Umowa o podróż w prawie polskim książka papierowa

Rafał Adamus

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce. Celem owej regulacji prawnej jest m.in. ochrona konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez biura podróży (tzw. organizatorów turystyki), która jest realizowana na różnych płaszczyznach prawnych. Jednym z elementów tej regulacji prawnej jest umowa o podróż.
Książka dotyka problematyki umowy o podróż zawieranej masowo w sektorze usług turystycznych. Kładąc nacisk przede wszystkim na zagadnienia praktyczne m.in. poprzez liczne odwołania do bogatego orzecznictwa, Autor omawia zagadnienie umowy o podróż, które rodzi obecnie wiele wątpliwości zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przynajmniej na kilku płaszczyznach prawnych.

Publikacja adresowana jest w szczególności do biur podróży, prawników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, a także studentów kierunków turystycznych. W publikacji omówiono w sposób szczegółowy m.in.:
- pojecie i charakter prawny umowy o podróż;
- elementy określające treść stosunku prawnego;
- strony umowy o podróż;
- zawarcie umowy o podróż;
- prawa i obowiązki stron umowy o podróż;
- świadczenia stron umowy o podróż;
- zmianę i rozwiązanie umowy o podróż;
- odpowiedzialność cywilną biura podróży z tytułu umowy o podróż;
- niewypłacalność i upadłość biura podróży w kontekście umowy o podróż.

Liczba stron: 192

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788376416687

Oceny
0,0
0
0
0
0
0