Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa -  - książka

Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym wybranych
zagadnień współczesnego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa
wewnętrznego. Tematyka ta nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie. Znajduje
coraz szersze zrozumienie i uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, związanym
z wiedzą o bezpieczeństwie, w tym jego tożsamością, jak również w aspekcie
praktycznym, odnoszonym np. do sprawnego funkcjonowania państwa, stabilnych
stosunków społecznych lub warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Wszechstronne zainteresowanie bezpieczeństwem wyrażają realizowane kierunki
studiów, głównie bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe oraz
inżynieria bezpieczeństwa. W wyniku ostatniej reformy szkolnictwa wyższego
zapewne powstaną nowe programy kształcenia, a wraz z nimi kolejne kierunki
studiów, specjalizacje i specjalności. Rozwojowi dydaktyki towarzyszą zmiany
w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Od 2011 r.
funkcjonuje nowa dyscyplina naukowa – nauki o bezpieczeństwie, wyodrębniona
w ramach dziedziny nauk społecznych. Jej rozwój powinien odbywać się
w ramach szeroko rozumianego procesu internacjonalizacji nauki oraz akceptacji
interdyscyplinarnego modelu prowadzenia badań naukowych.
Książka składa się z artykułów napisanych w okresie od września 2013 r.
do listopada 2014 r. Jej treść została podzielona na trzy części – tytułowe
wymiary bezpieczeństwa: teoretyczny, przedmiotowy oraz podmiotowy.
(ze Wstępu)

Liczba stron: 360

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788380170315

Wydanie: 1