Teksty piosenek Perspektywa genologiczna - Tymiakin Leszek - książka

Teksty piosenek Perspektywa genologiczna książka papierowa

Tymiakin Leszek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

44,10 zł

Opis

Książka, poświęcona tekstom piosenek widzianym z perspektywy genologicznej, pokazuje, jak udane może być połączenie zainteresowań językoznawczych z widocznym zamiłowaniem do obserwacji przejawów kultury popularnej. To autentyczne zaangażowanie badawcze Leszka Tymiakina widać nie tylko w doborze przedstawionego materiału językowego, ale także w podjętej próbie spojrzenia na badany gatunek z różnych punktów widzenia (genologii, tekstologii, językoznawstwa, aksjologii, kultury popularnej, performatyki itd.) […]
Autorowi, koncentrującemu się na dominantach: (1) treściowych, (2) strukturalnych, (3) funkcjonalnych oraz (4) stylistycznych, udało się stworzyć spójny, wieloaspektowy opis piosenki jako gatunku niejednorodnego, złożonego, ale jednak charakteryzującego się określonymi właściwościami […] Badacz wielokrotnie poświadcza swą szeroką wiedzę dotyczącą historii polskiej piosenki, swobodnie i sprawnie porusza się po materiale tekstowym, wykazując się umiejętnością trafnego kojarzenia przywoływanych danych i zdolnością niezwykle syntetycznego formułowania myśli […]
Napisana dobrym językiem książka będzie się cieszyć zainteresowaniem językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców i wszystkich, którym bliskie są song studies.

Z recenzji dr hab. Marzeny Marczewskiej, prof. nadzw. UJK

Liczba stron: 352

ISBN: 9788322796184

Oceny
0,0
0
0
0
0
0