System prawa ubezpieczeń społecznych Tom 1 -  - książka

System prawa ubezpieczeń społecznych Tom 1 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych. Przemiany modelu ubezpieczeń społecznych, jakie miały miejsce po 1998 r., a także liczne nowelizacje ustaw z nim związanych, których celem było poszukiwanie optymalnych rozwiązań gwarantujących w przyszłości środki utrzymania dla ubezpieczonych w przypadku pojawienia się ryzyka ubezpieczeniowego, pozwalają na nowo spojrzeć i ocenić funkcjonujące konstrukcje prawa ubezpieczeń społecznych.

Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych, prezentacja stanowisk weryfikujących przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania oraz porządkowanie i ujednolicenie terminologii tej gałęzi prawa.

Czytelnicy odnajdą tu szczegółowe omówienie następujących tematów:
- pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych,
- miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i jego związki z innymi gałęziami prawa,
- funkcje i źródła prawa ubezpieczeń społecznych,
- podmioty i stosunki prawne ubezpieczenia społecznego,
- właściwości i zasady prawa ubezpieczeń społecznych,
- zdarzenia losowe i ryzyka ubezpieczeniowe.
Autorzy tomu to uznani przedstawiciele nauki prawa z wielu ośrodków naukowych z całego kraju, legitymujący się znaczącym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień.

Ze względu na rozległość i złożoność kwestii składających się na prawo ubezpieczeń społecznych ich analiza będzie przedmiotem kolejnych tomów Systemu.

Liczba stron: 628

ISBN: 9788381871808

Wydanie: 1