System prawa pracy -  - książka

System prawa pracy książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej.

Przedmiotem analiz zawartych w publikacji są wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania mechanizmów kolektywnych w stosunkach pracy, w szczególności:

- wolności związkowe i dialog społeczny,
- status prawny partnerów społecznych,
- status prawny podmiotów partycypacyjnych,
- status przedstawicieli pracowników,
- kompetencje związków zawodowych, organizacji pracodawców i organów partycypacyjnych,
- spory zbiorowe i zwolnienia grupowe,
- odpowiedzialność podmiotów działających w zbiorowych stosunkach pracy,
- wymiar sprawiedliwości w stosunkach pracy.
Poglądy przedstawione tu przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w środowisku pracy.

Liczba stron: 1208

Format (wymiary): 17.5x24.5cm

ISBN: 9788326444111