Studia nad współczesnymi systemami politycznymi Tom 1 -  - książka

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi Tom 1 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Oddajemy do rąk Czytelnika tom pierwszy pt. „Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne”, dwutomowej księgi, dedykowanej profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. Zamiast wprowadzenia, na początkowych stronach przedstawiono życiorys, imienny wykaz wypromowanych doktorów i recenzji habilitacyjnych i doktorskich oraz doniosły dorobek naukowy Jubilata.
Niniejszy tom składa się z dwóch wewnętrznie wyodrębnionych działów tematycznych (części), tj. „Studia nad demokracją” oraz „Partie i systemy partyjne”. Poszczególne publikacje złożyli Uczniowie i Przyjaciele w hołdzie dla wybitnego politologa, twórcy tzw. wrocławskiej politologii na okoliczność Jego jubileuszu.
Mamy zatem do czynienia z wielkim projektem naukowym, do realizacji którego, z nieskrywaną radością, przyczyniło się niemal całe środowisko politologiczne.
Życzymy dobrej lektury, skłaniającej do dalszych twórczych wyzwań

Jerzy Juchnowski
Robert Wiszniowski

Liczba stron: 528

Format (wymiary): 15.8x22.5cm

ISBN: 9788380190412