Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym -  - książka

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

129,00 zł

Opis

Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także praktyka stykającego się w swej działalności z sądowym prawem egzekucyjnym.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Marciniaka

Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak:
Skarga na czynności komornika a środki nadzoru judykacyjnego stosowane z urzędu
Tryb wnoszenia, forma i treść skargi na czynności komornika sądowego
Ustosunkowanie się komornika do skargi na jego czynności
Osoba trzecia jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi na czynności komornika
Skarga na czynności komornika w trakcie licytacji nieruchomości
Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym
Legitymacja komornika do wnoszenia zażalenia w sądowym powstaniu egzekucyjnym
Zażalenie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Zaskarżenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika przy wykonywaniu czynności
Skarga na naruszenie prawa strony do załatwienia sprawy bez zwłoki w postępowaniu egzekucyjnym

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:
Referendarzy sądowych
Komorników sądowych
Radców prawnych
Adwokatów
Dłużników i wierzycieli
Asesorów i aplikantów komorniczych

Zalety publikacji:
Najwyższy poziom merytoryczny gwarantowany przez ekspertów dziedzinowych
Lista przydatnych aktów prawnych
Zbiór tematyczny Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, TK, SN oraz sądów powszechnych i administracyjnych

Liczba stron: 240

Format (wymiary): 14.0x21.0cm

ISBN: 9788360833926