Spotkania polsko-chorwackie -  - książka

Spotkania polsko-chorwackie książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Zawarte w zbiorze prace sytuują się w kilku grupach tematycznych. Pierwszą z nich stanowią problemy „przygotowania” Chorwacji do wspólnoty unijnej, głównie w wyniku członkostwa w Radzie Europy od 6 listopada 1996 r. (Jerzy Jaskiernia) i proces akcesyjny do Unii Europejskiej (Renata Podgórzańska, Marinko Zekić). Następnie prezentujemy kształtowanie się partii politycznych w Chorwacji oraz proces ich europeizacji i europeizacji systemu partyjnego (Edward Olszewski, Dominika Mikucka-Wojtowicz). W obszernym artykule przedstawiono ustrój samorządu terytorialnego na tle ustroju Republiki Chorwacji (Izabela Rycerska). W sferę stosunków polsko-chorwackich wprowadzają prace Bogusława Zielińskiego i Agnieszki Puszczewicz. Końcowa część publikacji zawiera kwestie Chorwatów w diasporze i uwagi na temat chorwackiego dziedzictwa kulturowego w kontekście wspólnoty europejskiej (Szymon Sochacki, Emilian Prałat). Zaznaczyć należy, że we wszystkich wskazanych grupach tematycznych przewijają się kwestie ustroju, systemu partyjnego, przywództwa, a nade wszystko akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.

Edward Olszewski
Bogusław Zieliński

Liczba stron: 250

ISBN: 9788380190382