Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz - Andrzej Kidyba - książka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz książka papierowa

Andrzej Kidyba

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spółka z o.o. Komentarz obejmuje omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jej rozwiązaniem i likwidacją. Powyższe przepisy obejmują artykuły 151–300 Kodeksu spółek handlowych. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółki z o.o. w tym m.in. dotyczących:

charakteru prawnego spółki,
ograniczeń w tworzeniu spółki z o.o.,
składu osobowego,
organów spółki,
sytuacji wspólnika w spółce z o.o.,
zmiany umowy spółki.

Autor, będący wybitnym specjalistą w zakresie prawa handlowego, szczegółowo opisuje poszczególne zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki z o. o. W szczególności przedstawia propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problematyczne zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa.

Komentarz został wzbogacony cenną analizą orzecznictwa. W szczególności są to orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

W komentarzu uwzględnione zostały najnowsze zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania, dotyczące m.in.:

możliwości utworzenia spółki z o.o. w przyśpieszonym i uproszczonym trybie
zawierania umów z wykorzystaniem wzorca umowy
braku konieczności zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w przypadku zawieszenia działalności spółki,
obniżenia wysokości kapitału zakładowego,
dnia wypłaty dywidendy,
formy składania oświadczenia woli spółce przez jedynego wspólnika,
elementów pism i zamówień handlowych składanych w formie elektronicznej.

Publikacja w sposób kompleksowy ukazuje praktyczne aspekty zastosowania przepisów o spółce z o.o. i dzięki temu stanowi doskonałe narzędzie pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Liczba stron: 1024

Format (wymiary): 12.5x19.5cm

ISBN: 9788325563011

Wydanie: 6

Oceny
0,0
0
0
0
0
0