Opis

Publikacja opisuje narastanie tendencji separatystycznych i nacjonalistycznych w Europie i na świecie dając za przykład Kraj Basków. Tendencje te wzmagają dążenia separatystyczne w Hiszpanii, gdzie dodatkowo nastąpiła konsolidacja ekstremistycznych organizacji mniejszości narodowych, prowadząc do działań o charakterze radykalnym oraz będąc inspiracją (w sensie negatywnym) dla podobnych ruchów nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, ale także w innych regionach Europy i świata.
Monografia ma na celu zaprezentowanie korzeni nacjonalizmu baskijskiego
i powodów, dla których powstała organizacja ETA, która na początku cieszyła
się poparciem niemal całego swojego narodu, a później zaczęła je tracić tak,
aby w końcu zostać potępioną jako brutalna organizacja terrorystyczna, oraz analizę możliwych sposobów rozwiązania sprawy baskijskiej.
Monografia porusza także wiele innych kwestii dotyczących szeroko pojętego problemu nacjonalizmu baskijskiego. Pierwszy rozdział traktuje o konfliktach etnicznych, nacjonalizmie i jego odmianach oraz terroryzmie, aby stworzyć teoretyczną bazę dla analizy konkretnego przykładu, jakim jest Separatyzm baskijski.
Dwa kolejne rozdziały prezentują historię konfliktu, z czego pierwszy dotyczy genezy nacjonalizmu baskijskiego aż do powstania ETA, podczas gdy kolejny ilustruje działalność tej organizacji do chwili obecnej. Ostatni rozdział to analiza zaplecza ideologiczno-politycznego nacjonalizmu baskijskiego oraz próba przedstawienia nowych koncepcji rozwiązania problemu. Wnioski z badań ujęte zostały w zakończeniu. Monografia powstała na podstawie wnikliwej analizy dokumentów i literatury przedmiotu, głównie w języku hiszpańskim, a także polskim i angielskim.
Autorka korzystała także z własnych doświadczeń, głównie z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Baskonii podczas licznych wizyt w Hiszpanii.

Liczba stron: 130

ISBN: 9788380172807

Wydanie: 1

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy