Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce -  - książka

Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Rząd jest organem, który zajmuje centralne miejsce w systemie organów władzy publicznej w państwie, jest naczelnym organem administracji i jednocześnie głównym organem władzy wykonawczej. Podejmuje działania polegające na wypracowaniu generalnych założeń polityki oraz zapewnia ich realizację przy pomocy posiadanych instrumentów. Rząd, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za realizację potrzeb społecznych, nakreśla perspektywy rozwoju kraju.
W parlamentarnym systemie rządów gabinet posiada zaufanie organu władzy o charakterze przedstawicielskim, który czerpie legitymizację polityczną, udzieloną w wyborach powszechnych, od suwerena. Polityczne zaufanie ze strony parlamentu zakreśla ramy działania rządu. Jednocześnie parlament sprawuje nad nim kontrolę. Tak więc kierunek działalności rządu zdeterminowany jest zaufaniem większości parlamentarnej.

Liczba stron: 392

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788371510779