Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu -  - książka

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

59,00 zł

Opis

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:
– podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
– zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
– dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu;
– obowiązek przedkładania informacji o niekaralności;
– rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę;
– rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce;
– przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).
Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:
• Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową?
• Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?
• Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela
należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale?
• Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż
na nauczyciela mianowanego?
• Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej?
• Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?
Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.
Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Liczba stron: 176

ISBN: 9788381876612

Wydanie: 1