Resocjalizacja Polska nr 2/2011 -  - książka

Resocjalizacja Polska nr 2/2011 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, Andrzej Bałandynowicz
Konteksty pedagogiki penitencjarnej, Paweł Szczepaniak
Teoria kognitywno-behawioralna i interakcjonizm symboliczny w teorii, Maciej Bernasiewicz
Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji, Hubert Kupiec
Nieletni - nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, Justyna Kusztal
GST - idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych, Robert Agnew, Jacek Bylica
Zaburzenia uwagi a niedostosowanie społeczne, Robert Opora
Tożsamość w sieci. Perspektywa socjopedagogiczna, Marek Konopczyński, Filip Konopczyński

Liczba stron: 396

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9772081376015

Oceny
0,0
0
0
0
0
0