Recepcja i odrzucenie Kontakty międzykulturowe w średniowieczu -  - książka

Recepcja i odrzucenie Kontakty międzykulturowe w średniowieczu książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

LESZEK SŁUPECKI, O V Kongresie

WOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udać

MAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla Mistrzów V Kongres Mediewistów Polskich. Rzeszów, 20–24 września 2015 roku – lista zgłoszonych wykładów i posterówCzęść I. Wykłady plenarne

ANDRZEJ BUKO, Kronika halicko-wołyńska i archeologia: przykład badań na Górze Katedralnej w Chełmie

WŁADYSŁAW DUCZKO, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie –

kiedyś i dzisiaj

ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, O potrzebie uprawiania mediewistyki albo
o „Polakach-idiotach”. Drobne uwagi do wielkiego problemu

JONATHAN SHEPARD, Anglo-Danish ‘empire-building’, Rus and Byzantium: a background for Bolesław Chrobry?

RUDOLF SIMEK, Demons at work? The Machinations of Demons in Scandinavian History of the Early Middle Ages

JERZY STRZELCZYK, „Arianizm” jako religijna alternatywa u ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza

STANISŁAW SUCHODOLSKI, Bolesław Śmiały i Władysław Herman
w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Mediewistyka jako antropologia

JERZY WYROZUMSKI, Jan Długosz. Życie i dzieło


Część II. Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku, do 1939 roku

WOJCIECH IWAŃCZAK, Epoka husycka w badaniach Antoniego Prochaski

BARBARA KLASSA, Stosunki Polski z Rusią w średniowieczu w ujęciu Oswalda Balzera

????? ???????, ????????????? ???????????? ?? ????????? ???????? „Kwartalnik Historyczny” ??????????? ???????

JERZY MATERNICKI, Tadeusz Wojciechowski i Stanisław Zakrzewski: drogi ich rozwoju naukowego i poglądy metodologiczne

PAWEŁ SIERŻĘGA, Historia średniowiecza na studium historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza (organizacja i program studiów)

Liczba stron: 308

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788379964642