Przestrogi i nauki dla dzieci Instrukcje rodzicielskie XVIII w -  - książka

Przestrogi i nauki dla dzieci Instrukcje rodzicielskie XVIII w książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści:

Wprowadzenie /7

Uwagi edytrskie /15

Wykaz skrótów /17

Marcin Kawiecki - Refleksje do przyszłej peregrynacji ImćPana starosty chełmskiego (ok. 1720) (oprac. Anna Markiewicz) /19

Stanisław Kazimierz Kruszyński - Informacja synom moim (1724) /29

Jan Stanisław Jabłonowski - Informacja buskiemu staroście, kochanemu synowcowi memu do cudzych krajów (1728) (oprac. Anna Markiewicz) /45

Stanisław Wincenty Jabłonowski - Instrukcja dla starosty buskiego jadącego do cudzych krajów (1728) (oprac. Anna Markiewicz) /61

Anna z Sanguszków Radziwiłłowa - Uwagi i napomnienia w związku z wyjazdem syna Hieronima Floriana Radziwiłła za granicę (1733) /77

Józef Wandalin Mniszech - Instrukcja ojcowska dana synom wyjeżdżającym w cudze kraje (1736 i 1742) /105

Michał Kazimierz Radziwiłł zwany Rybeńko - Instrukcja dla pana Antoine Ronchberga guwernera synów (ok. 1742-1743) /117

Józef Kanty Ossoliński - Sposób studiowania dla syna (ok. 1753) /127

Wacław Piotr Rzewuski - Instrukcje związane z edukacją syna Seweryna w Warszawie i za granicą (1754 i 1759) (oprac. Adam Kucharski) /139

Wacław Piotr Rzewuski - Instrukcja dla syna Józefa do cudzych krajów (1755) (oprac. Adam Kucharski) /161

Anna z Rybińskich Czartryska - Wskazówki dla syna wyruszającego w wielki świat (ok. 1758) /169

Hieronim Florian Radziwiłł - Edukacja, którą, gdy mi Bóg wszechmogący pozwoli miećdziatki, daćmyślę (przed 1760) /173

Wacław Piotr Rzewuski - Dwie instrukcje wychowawcze dla córek (1763) (oprac. Adam Kucharski) /207

Kajetan Sołtyk - Instrukcja księdzu kantorowi krakowskiemu (1765) /215

Helena z Łętowskich Mieroszewska - Przestrogi i nauki dla najstarszego syna Stanisława Mieroszewskiego (1766) /231

Karolina z Pociejów Radziwiłłowa - Przestrogi czyli maksymy dane synowi jadącemu do Wiednia (1766) /251
Feliks (Szczęsny) Czacki - Wskazówki dla córek jadących na Węgry (1768) /269

Kajetan Sołtyk - Instrukcja dla synowca (1771) /277

Józef Benedykt Leszczyński - Reguły i uwagi życia Antoniemu Leszczyńskiemu synowi kochanemu (1772) /293

Ewaryst Andrzej Kuropatnicki - Krótkie napomnienie od ojca dane synowi przy odjeździe na nauki (1776) /297

Ignacy Błażej Łopaciński - Przestrogi mądre, roztropne, pobożne i patriotyczne synom swoim dane (1776) /307

Feliks (Szczęsny) Czacki - Refleksje synowi do Wiednia (1777) /339

Barbara z Duninów Sanguszkowa - Pamiętnik pożegnania (1780) /349

Ludwika Maria z Rzewuskih Chodkiewiczowa - Napomnienia dla serdecznie kochanego syna (1784) /357

Antoni Onufry Giełgud - List starosty żmudzkiego do syna będącego w cudzych krajach (1786) /369

Izabela (Elżbieta) z Flemingów Czartoryska - Napomnienia dla syna Adama Jerzego (1787) /381

Adam Kazimierz Czartoryski - Instrukcja dla syna Adama Jerzego (1789) /391

Katarzyna z Miłkowskich Mieroszewska - Błogosławieństwo Jackowi Mieroszewskiemu, synowi wyjeżdzającemu do Lublina (1791) 403

Nieznana autorka - Przestrogi matki synom swoim dane (XVIII w.) /419

Indeks osób /447

Wykaz ilustracji /461

Liczba stron: 464

Format (wymiary): 16.0x24.0

ISBN: 9788394763473