Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym - Dorota Wolska-Prylińska - książka

Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym książka papierowa

Dorota Wolska-Prylińska

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Pojęcie projektowania, czy też projektu, używane jest od kilku lat niezwykle często i w najróżniejszych sytuacjach społecznych. Bywa synonimem takich określeń jak: idea, plan, program, zamysł, zamiar. Termin ,,projekt socjalny” zagwarantowany jest dla takiego rodzaju pomysłu na działanie, któremu przyświeca czytelnie określony cel społeczny, a jednym z jego uczestników w fazie koncepcyjnej, a zazwyczaj również wdrożeniowej, jest pracownik socjalny (w tej książce również kandydat na pracownika socjalnego), rozumiany jako przedstawiciel zawodów działających w obszarze pracy socjalnej/społecznej.

W książce znajdzie Czytelnik próby zdefiniowania kluczowych pojęć charakteryzujących współczesne kształcenie do pracy socjalnej, informacje na temat konstrukcji projektu socjalnego. Nie należy jednak traktować jej jako ,,poradnika z projektowania”. Jest ona raczej syntezą namysłu nad etapami projektowania, korzyściami i trudnościami występującymi w procesie dydaktycznym – jest efektem wieloletniej praktyki autorki jako nauczyciela projektowania i koordynatora projektów socjalnych. Może stanowić materiał porównawczy dla analiz różnych konstrukcji projektów socjalnych oraz rozważań poświęconych miejscu projektu w planach i programach kształcenia do pracy socjalnej.
W książce przedstawiono również wyniki badań nad przydatnością projektowania zarówno jako metody kształcenia, jak i sposobu pracy socjalnej. W pierwszym przypadku projektowanie jest więc postrzegane jako systematycznie i świadomie organizowany proces dydaktyczny, który poprzez przyjęcie określonych treści i środków nauczania ma na celu wykształcenie przyszłych pracowników socjalnych. W drugim przypadku jest to już konkretny sposób działania przedstawicieli zawodów społecznych.

Książka łączy doświadczenie praktyka-nauczyciela z refleksją badacza. Jest przydatna nauczycielom projektowania socjalnego (projektowania społeczno-wychowawczego), studentom, którym przyjdzie spotkać się w procesie kształcenia z zagadnieniem projektowania socjalnego, pracownikom socjalnym, którzy zajmują się tworzeniem i wdrażaniem w życie projektu socjalnego.

Liczba stron: 140

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788371646201

Oceny
0,0
0
0
0
0
0