Prawo Unii Europejskiej - prof. dr hab. Jacek Barcik, prof. dr hab. Robert Grzeszczak - książka

Prawo Unii Europejskiej książka papierowa

prof. dr hab. Jacek Barcik, prof. dr hab. Robert Grzeszczak

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

119,00 zł

Opis

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej" ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 15 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków akademickich prowadzących w Polsce badania nad ustrojem i prawem UE.

W 16 rozdziałach przedstawiono pełen wykład obejmujący system prawa Unii Europejskiej. Omówiono:
Historię integracji i jej ujęcie teoretyczne,
Charakter prawny, aksjologię i zasady ustrojowe Unii Europejskiej,
Ochronę praw człowieka w systemie integracyjnym i znaczenie obywatelstwa UE,
Podział kompetencji i strukturę instytucjonalną UE,
Źródła prawa Unii Europejskiej oraz problematykę tworzenia i stosowania prawa UE w państwach członkowskich,
Relację między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich i mechanizmy zapewniające skuteczność prawa unijnego,
Ochronę prawną zapewnianą przez Trybunał Sprawiedliwości UE,
Problematykę dotyczącą unijnego systemu finansowego i unii walutowej,
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,
Swobody rynku wewnętrznego UE.

Podręcznik prezentuje aktualny stan wiedzy w zakresie prawa integracji europejskiej. Przedstawiono w nim najnowsze tendencje w praktyce ustrojowej Unii Europejskiej w świetle ostatnich wyzwań, takich jak: pandemia COVID-19, brexit, kryzysy, które dotknęły UE i jej państwa, a zwłaszcza finansowy i gospodarczy, problem walki z terroryzmem, wyzwania kolejnych fal uchodźczych, zmian klimatycznych, erozji zasady praworządności w niektórych państwach, wojny w Ukrainie. Podręcznik odnosi się do wszystkich tych czynników, co jest jego niezaprzeczalną wartością.

Uwzględniono także dynamikę relacji Unii Europejskiej i państw członkowskich, poruszając istotną problematykę zapewniania skuteczności prawu UE.

Wykład jest bogato ilustrowany orzeczeniami sądowymi, w tym TSUE, ETPC i sądów krajowych.

Liczba stron: 564

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788382913958

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0