Prawo rzeczowe Tom 4 -  - książka

Prawo rzeczowe Tom 4 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego to druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii.

Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, prawa rzeczowe do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, wreszcie zastaw i hipoteka.

Treść tomu 4. opiera się zasadniczo na poprzednich wydaniach dzieła, uwzględnia jednak zmiany legislacyjne – najważniejsze z nich odnoszą się do:
– nowego typu służebności – wprowadzonej ustawą z 30.5.2008 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 731) służebności przesyłu;
– uchylenia szczątkowej regulacji timesharingu z Kodeksu cywilnego i wprowadzenia odrębnej, kompleksowej w tym zakresie ustawy z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370);
– zmian w obrębie zastawu rejestrowego w związku z największą nowelizacją ustawy z 5.9.2008 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1113)
– nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 26.6.2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), która weszła w życie 20.2.2011 r. i zrewolucjonizowała instytucję hipoteki, m.in. znosząc podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną, umożliwiając zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych, przysługujących temu samemu wierzycielowi, wprowadzając możliwość zwolnienia spod zabezpieczenia nieruchomości, jeżeli ustanowiona na niej hipoteka zabezpiecza wierzytelność przyszłą.

Ponadto, prezentowane opracowanie:
– zawiera genezę każdej z analizowanych instytucji, omawia kształtowanie się ich na przestrzeni dziesięcioleci, odnosi się też do perspektyw rozwoju;
– opiera się na orzecznictwie najwyższych instancji: SN, NSA, a także TK;
– odnosi się szeroko do literatury przedmiotu, konfrontując poglądy doktryny;
– jest dziełem wybitnych Autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe;
– łączy zalety opracowania na wysokim poziomie merytorycznym z odniesieniami do praktyki stosowania prawa.

Liczba stron: 732

Format (wymiary): 15.5x23.5cm

ISBN: 9788325540890

Wydanie: 3

Oceny
0,0
0
0
0
0
0