Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. -  - książka

Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

249,00 zł

Opis

Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności.to Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Leszkowi Ogiegle z okazji 70 urodzin. Jubilat to wybitny specjalista z dziedziny prawa cywilnego, którego kilkudziesięcioletni dorobek w znaczny sposób przyczynił się w rozwoju polskiej nauki.

Księga składa się z kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z zainteresowaniami Pana Profesora, takimi jak: prawo umów, prawo papierów wartościowych, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe i międzynarodowe prywatne. Autorami są wybitni przedstawiciele rozmaitych gałęzi prawa.

Publikacja zawiera m.in. następujące artykuły:

Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe;
Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela na tle pojęcia odpowiedzialności cywilnoprawnej;
Pacjent jako słabsza strona obrotu. Autonomia czy ukryty paternalizm?;
O współczesnych tendencjach normatywnych w ujęciu istoty i typologii umów ubezpieczenia;
Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego na przykładzie reguł INCOTERMS;
Rodzaje małżeńskich umów majątkowych w polskim prawie prywatnym;
Różnice w kwalifikacji prawnej umów o świadczenie usług w prawie polskim i niemieckim;
Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC;
Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE w sprawie Boston Scientific Medizintechnik GmbH;
Najem z elementem usługi na przykładzie Społecznej Agencji Najmu (SAN).

Publikacja w niniejszej publikacji oprócz nawiązania do dorobku Jubilata autorzy w swoich artykułach poruszają także problemy praktyczne wynikające z omawianych rozwiązań.

Niniejsze dzieło skierowane jest do bardzo szerokiego kręgu osób. Będzie ono przydatne dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym prawem prywatnym.

Liczba stron: 608

Format (wymiary): 17.8x24.3

ISBN: 9788325594855

Wydanie: 1