Prawo prywatne międzynarodowe -  - książka

Prawo prywatne międzynarodowe książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Repetytorium „Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice” podzielone jest na cztery części:
część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:
charakterystyki norm kolizyjnych,
prawa właściwego dla poszczególnych stosunków o charakterze cywilnoprawnym,
jurysdykcji krajowej sądów cywilnych,
część druga – TESTY pozwalające zweryfikować wiedzę dotyczącą m.in.:
typologii łączników stosowanych w prawie prywatnym międzynarodowym,
określania prawa właściwego dla zobowiązań umownych,
wskazania prawa właściwego dla zobowiązań z tytułu czynów niedozwolonych,
część trzecia – KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:
oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej,
ustalenia przesłanek nieważności czynności prawnej,
określenia właściwej formy zawarcia związku małżeńskiego,
część czwarta – TABLICE przedstawiające m.in.:
typologię źródeł prawa prywatnego międzynarodowego,
klasyfikację jurysdykcji krajowej w sprawach cywilnych,
rozróżnienia łączników stosowanych w odniesieniu do zobowiązań umownych.

Kolejne wydanie uwzględnia zmiany, związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. Ponadto w szerszym zakresie odnosi się do regulacji prawa Unii Europejskiej poświęconym transgranicznym stosunkom prawa prywatnego.

Liczba stron: 252

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788325533311

Wydanie: 3

Oceny
0,0
0
0
0
0
0